Näitä ja muita palveluja kehitetään useiden IoT-hankkeiden avulla.

Palvelujen kehittämisen onnistumisen varmistamiseksi HSY ja Knowit laativat IoT:n kokonaisvision ja -strategian. Tavoitteena oli koordinoida ja hallita kaikkia viraston IoT-hankkeita paremman kokonaisuuden varmistamiseksi. Strategia edistää myös innovointia ja yhteistyötä, joilla on merkittävä vaikutus Suomen suurimmalle vesi- ja jätehuollon organisaatiolle ja edelläkävijälle.

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 6: Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kestävään vesi- ja sanitaatiohuoltoon. Soveltamalla IoT:tä HSY ja muut organisaatiot voivat varmistaa kestävän vesihuollon ja tehostaa veden käyttöä merkittävästi.

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun