Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

HSY

Internet of Things (IoT) ohjaa vettä ja jätteitä Helsingissä

JULKINEN SEKTORI

HSY:llä (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) on tärkeä rooli Suomen pääkaupungissa - virasto toimittaa yli miljoonalle ihmiselle juomavettä, käsittelee jätevedet ja huolehtii suurimmasta osasta alueella syntyvistä jätteistä.

Näitä ja muita palveluja kehitetään useiden IoT-hankkeiden avulla.

Palvelujen kehittämisen onnistumisen varmistamiseksi HSY ja Knowit laativat IoT:n kokonaisvision ja -strategian. Tavoitteena oli koordinoida ja hallita kaikkia viraston IoT-hankkeita paremman kokonaisuuden varmistamiseksi. Strategia edistää myös innovointia ja yhteistyötä, joilla on merkittävä vaikutus Suomen suurimmalle vesi- ja jätehuollon organisaatiolle ja edelläkävijälle.

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 6: Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus kestävään vesi- ja sanitaatiohuoltoon. Soveltamalla IoT:tä HSY ja muut organisaatiot voivat varmistaa kestävän vesihuollon ja tehostaa veden käyttöä merkittävästi.

SDG Tavoite 6 - Puhdas vesi ja sanitaatio

Markus Mattinen

Sales Executive

Knowit Solutions