Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

HELSINGIN TAPAHTUMASÄÄTIÖ

Helsingin tapahtumasäätiö - sivustopohja yli kymmenelle eri tapahtumalle

KULTTUURI

Yli kymmenen toisistaan erilaista tapahtumaa Helsingin juhlaviiikoista Lux Helsinkiin, mutta vain yksi sivustopohja joka taipuu eri tapahtumien tarpeisiin. Pääkuva: Joel Chester Fildes

Helsingin tapahtumasäätiö toteuttaa Helsingin kaupungin merkittäviä yleisötapahtumia kuten Helsingin juhlaviikkoja, Lux Helsinkiä, Helsinki-päivää, Helsingin uudenvuoden juhlaa, Silakkamarkkinoita ja Tuomaan Markkinoita

Aiemmin eri tapahtumien sivustot olivat täysin irrallaan toisistaan, sivustot oli toteutettu eri tekniikoilla, eri tahojen toimesta ja niiden laatu oli kirjavaa. Sivustojen sisältöjen ylläpito oli Helsingin tapahtumasäätiölle haastavaa, samoin kokonaisuuden hallinta. Myös sivustojen analytiikka oli toteutettu eri tapahtumissa eri tavalla ja analytiikan seuranta ja vertailu eri tapahtumien välillä oli hankalaa.

Helsingin juhlaviikot näkymä
Helsingin juhlaviikot mobiilinäkymä

Yhteisellä pohjalla parempi käyttäjäkokemus, hallittavuutta ja kustannussäästöjä

Ehdotimme Helsingin tapahtumasäätiölle ratkaisuksi haasteeseen sivustopohjaa, joka palvelisi kaikkia Helsingin tapahtumasäätiön tuottamia tapahtumia, mutta mukautuisi kuitenkin hyvin jokaisen tapahtuman erityistarpeisiin. 
 
Projekti aloitettiin kattavalla työpajavaiheella yhdessä Helsingin tapahtumasäätiön viestinnän, markkinoinnin ja eri tapahtumista vastaavien tuottajien kanssa. Työpajat suunniteltiin, fasilitoitiin ja dokumentoitiin Knowitin toimesta. 
 
Työpajoissa käytiin läpi muun muassa eri tapahtuminen yleisöprofiileita, käyttäjien tarpeita, sivustojen rooleja tapahtumien viestinnässä sekä ideoitiin yhdessä ratkaisuja, joilla tapahtumasivustot voivat parhaiten palvella tapahtumien yleisöjä.  

Työpajojen pohjalta pystyimme muodostamaan yhteisen näkemyksen sisällöistä, elementeistä ja toiminnallisuuksista, joita tarvitaan useimpien tapahtumien kohdalla ja jotka kannattaa sisällyttää sivustopohjaan.  

Lähdimme työpajojen jälkeen suunnittelemaan tarvittavia sivupohjia ja lohkoja wireframe-tasolla sekä määrittelemään toiminnallisuuksia tarkemmin. Sivustopohja suunniteltiin modulaariseksi, mikä antaa ylläpitäjille loputtoman määrän mahdollisuuksia yhdistellä erilaisia lohkoja samalle sivulle.

Wireframe-vaiheen jälkeen lähdimme suunnittelemaan sivustopohjan ja sen elementtien visuaalista ilmettä. Lähtökohdaksi otettiin Helsingin kaupungin ilme, jota käytetään myös Helsinki-päivän yhteydessä tapahtumailmeenä. Helsinki-päivän sivusto oli myöskin ensimmäinen sivusto, joka julkaistiin uudella pohjalla. 

Lähes jokaisella tapahtumalla kuitenkin on oma ilmeensä, joka implementoidaan sivustolle räätälöidysti aina yhteistyössä kyseisen tapahtuman yhteistyössä ilmeen luoneen tahon kanssa. Sivustopohja on toteutettu siten että ilmeen räätälöiminen on helppoa, jos käyttöliittymän elementit ja peruslogiikka pidetään sivustoilla samana. 

Tärkeä tavoite johon suunnittelussa panostettiin, oli sivustojen käyttökokemuksen parantaminen, etenkin mobiilissa. Esimerkiksi Lux Helsingin sivustoa käytetään paljon mobiililaitteella samalla kun ollaan pimeässä talvi-illassa tutustumassa valotaideteoksiin, mikä asettaa rimaa vielä korkeammalle

Yli kymmenen hyvin erilaisen tapahtuman sivustojen yhdenmukaistaminen sujuvoitti käytettävyyttä ja saavutettavuutta niin sivustojen ylläpidon kuin myös sivustoilla ja tapahtumissa vierailevan kävijän näkökulmasta. Kokonaisuuden hallinta yhtäläisillä WordPress-työkaluilla nopeuttaa työskentelyä ja on mahdollistanut myös uusien sivustojen rakentamisen saumattomasti osaksi kokonaisuutta.


Turkka Ylinen, viestinnän tuottaja

Helsingin tapahtumasäätiö

Helsinki päivä mobiilinäkymä
Helsinki päivä työpöytänäkymä

WordPressin multisite-asennuksella kaikki sivustot osaksi samaa kokonaisuutta

Sivustopohja toteutettiin WordPressillä multisite-asennuksena, mikä mahdollistaa saman pohjan käytön helposti eri sivustoilla. Sivustopohja on toteutettu WordPressin Gutenberg-editorilla, mikä tekee sivustojen ylläpidosta helppoa ja intuitiivista. Ylläpitäjien näkökulmasta sivustojen ylläpitäminen on nyt paljon helpompaa, kun kaikkien tapahtumien ylläpito toimii samalla logiikalla.  
 
Sivustopohjasta löytyy iso valikoima erilaisia lohkoja ja toiminnallisuuksia erilaisiin käyttötarpeisiin, joita sivustojen ylläpitäjät voivat halutessaan ottaa käyttöön.  
 
Kuten aina, myös poikkeuksiakin löytyy. Lähestulkoon kaikilla tapahtumilla on joitakin omia spesifejä tarpeita, jotka määriteltiin ja räätälöitiin tapahtumakohtaisesti. Jos sama tarve löytyy useammalta kuin yhdeltä tapahtumalla voidaan ominaisuus ottaa yleiseen käyttöön. 
 
Osassa tapahtumista kuten Helsinki-päivässä ja Tuomaan markkinoissa tarvitaan myös laajoja lomakkeita. Helsinki-päivän tapauksessa kaupunkilaiset voivat ilmoittaa mukaan omia tapahtumiaan. Kun tapahtumia Helsinki-päivässä on suuri määrä, oli erittäin tärkeää, että tapahtumien ilmoittaminen käyttäjien näkökulmasta onnistuu helposti ja tapahtuman ilmoittajalla on mahdollisuus editoida tapahtumansa tietoja myöhemmin. Ylläpidossa tapahtumien hallintaan panostettiin paljon, jotta tapahtumien hallinta olisi mahdollisimman vaivatonta; onko ilmoitettu tapahtuma esimerkiksi tarkistettu ja hyväksytty, löytyykö teksteihin käännökset ja niin edelleen.  
 
Muutamissa tapahtumissa kuten esimerkiksi Helsinki-päivässä, joka ajoittuu tänä vuonna kahden päivän ajalle, on tärkeää, että sivusto kestää isompiakin kävijäpiikkejä. Helsinki-päivän tapauksessa sivusto oli aiemmin usein kaatunut tapahtumapäivänä suurien kävijämäärien seurauksena. Isoin syy tähän oli tapahtumahaku, joka aiheutti suuria määriä tietokantakyselyitä. Suunnittelimme uuden tapahtumahaun siten, että se minimoi tietokantahakujen määrän ja kestää paremmin suurempiakin kävijäpiikkejä.  
 
Osana projektia toteutettiin myöskin integraatioita Helsingin tapahtumasäätiön käyttämään kontaktienhallintatyökaluun Gruppoon sekä Helsingin kaupungin Linked Events -tietokantaan, joka kerää tiedot kaikista Helsingissä järjestettävistä yli 35 000 tapahtumasta yhteen tietokantaan. 

”Yli kymmenen hyvin erilaisen tapahtuman sivustojen yhdenmukaistaminen sujuvoitti käytettävyyttä ja saavutettavuutta niin sivustojen ylläpidon kuin myös sivustoilla ja tapahtumissa vierailevan kävijän näkökulmasta. Kokonaisuuden hallinta yhtäläisillä WordPress-työkaluilla nopeuttaa työskentelyä ja on mahdollistanut myös uusien sivustojen rakentamisen saumattomasti osaksi kokonaisuutta.”, kehuu Viestinnän tuottaja Turkka Ylinen Helsingin tapahtumasäätiöstä.

Tutustu sivustoihin: 

Helsingin juhlaviikot
Taiteiden yö
Lux Helsinki
Helsinki-päivä
Tuomaan markkinat
Stadin silakkamarkkinat
Musica nova Helsinki
Helsingin uusivuosi
Wonderfeel Helsinki
Tall Ships Races Helsinki
Helsingin tapahtumasäätiö

 

Lux mobiilinäkymät

Susanna Salomaa

Business Unit Director

Knowit Experience