Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

ALMA TALENT

Alma Talent – Tarkkaan suunniteltuja käyttäjäpolkuja

MEDIA, KOULUTUS JA PELIT

Alma Talentille toimiva verkkopalvelu on kriittinen tekijä, koska iso osa Alma Talentin asiakkaiden ostopolusta tapahtuu verkossa. On tärkeää, että asiakkaalle pystytään tarjoamaan juuri oikeaa sisältöä ostopolun eri vaiheissa.

Oikea tieto oikeaan aikaan

Kun oikeaa tietoa hyödynnetään oikeaan aikaan, mahdollisuudet menestyä ovat rajattomat, päätöksenteko helpottuu ja prosessit suoraviivaistuvat. Alma Talent jalostaa tiedosta merkityksellisiä oivalluksia, jotka auttavat vauhdittamaan kasvua ja noudattamaan lakisääteisiä velvoitteita. Hyödyntämällä datapohjaisia ratkaisuja niin myynti- kuin strategiatyössä sekä laadukkaita sisältöpalveluita ja koulutuksia, on yrityksen kasvun vauhdittaminen vaivatonta, oli kyse sitten liiketoiminnan kasvattamisesta tai osaamisen kehittämisestä.

Alma Talent mobiilinäkymä

Verkkopalvelu, joka tarjoaa oikeaa tietoa oikeaan aikaan

Tavoitteena oli luoda verkkopalvelu, joka kommunikoi Alma Talentin kokonaistarjoaman mahdollisimman selkeästi ja rakentaa Alma Talentin brändiä arvolupauksen mukaisesti tarjoamalla oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

Verkkosivustosta haluttiin paikka, johon asiakkaita voidaan ohjata ja josta asiakas löytää helposti mitä etsii. Tärkeä tavoite uudelle sivustolle oli liidien tuottaminen myynnille.  

Verkkosivustosta haluttiin ulkoasultaan moderni ja sisällöltään rikas. Päivittyvä sisältö haluttiin nostaa nykyistä paremmin esiin ja eri sisältöjen haluttiin palvelevan asiakkaita selkeämmin ostopolun eri vaiheissa.


Tarkkaan mietityt käyttäjäpolut mahdollistavat liidien määrän kasvattamisen

Sivusto suunniteltiin suurimmaksi osaksi kolmessa viikon mittaisessa design-sprintissä, jonka aikana järjestettiin kolme yhteistä työapajaa asiakkaan työryhmän kanssa.

Ensimmäisessä työpajassa keskityttiin määrittelemään sivuston roolia, toivottua digitaalista käyttäjäkokemusta, käytiin läpi nykyisen sivuston ongelmakohtia sekä toivottuja uusia ominaisuuksia ja parannuskohteita. Ensimmäisessä työpajassa myöskin benchmarkattiin viisitoista palvelua, jonka kautta saatiin yhteinen näkemys siitä, minkälaista verkkopalvelua lähdetään tavoittelemaan.

Toisessa työpajassa pureuduimme nykyisen sivuston tilanteeseen sivuston analytiikasta nousseiden huomioiden kautta. Samoin työpajassa käytiin läpi yksityiskohtaisemmin nykyisen sivuston eri moduulien toimivuutta.
Toisessa työpajassa määriteltiin lisäksi käyttäjäpolkuja. Käyttäjäpolkujen määrittelyä helpottivat ostajapersoonat, jotka Alma Talentilta löytyi jo valmiina. Käyttäjäpolut määriteltiin erikseen tärkeimmille kohderyhmille.

Sivuston konversiopisteitä määriteltiin tarkkaan, jotta sivuston kautta saadaan mahdollisimman paljon liidejä myynnille sekä myös suoraa myyntiä.

Kolmannessa työpajassa keskityttiin hahmottelemaan rautalankamalleja ja navigaatiota. 

Työpajojen tulosten pohjalta saatiin hyvät lähtökohdat tarkempaan UX- ja UI-suunnitteluun sekä teknisen arkkitehtuurin määrittelylle.

Alma Talent sivunäkymä

Jamstackin avulla nopea ja korkealla tietoturvalla varustettu sivusto

Palvelun tekniseltä ratkaisulta toivottiin muun muassa vahvaa tietoturvaa, toimintavarmuutta, sisällönhallinnan sujuvuutta, hyvin mobiilikäytössä toimivaa ja SEO-näkökulmasta helposti optimoitavaa.

Sivusto päädyttiin ehdotuksestamme toteuttamaan Jamstack-arkkitehtuuria hyödyntäen. Sisällönhallintajärjestelmänä taustalla toimii WordPress. 

Jamstack-arkkitehtuuri valikoitui toteutustavaksi, koska Jamstackin avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi sivuston nopeuden, tietoturvan ja skaalautuvuuden suhteen. Kirsikkana kakun päällä Jamstack-arkkitehtuuria käyttävät sivustot ovat ekologisempi ratkaisu kuin perinteisempi monoliittisen järjestelmän päälle rakennetut sivustot, mikä on hyvin linjassa Alma Median vastuullisuustavoitteiden kanssa.

Olimme Jamstack-arkkitehtuuria käyttäneet menestyksekkäästi jo aiemmin, joten tiesimme, että arkkitehtuuri olisi hyvä valinta myös Alma Talentin tapauksessa.

Sivuston nopeuden parantuminen heijastuu positiivisesti myöskin hakukonenäkyvyyteen. Googlen yhtenä kriteerinä on sivustojen mobiiliystävällisyys. Mitä nopeampi ja sitä kautta mobiiliystävällisempi sivusto on, sitä helpommin sivusto nousee korkeammalle hakutuloksissa. Jamstack mahdollistaa huomattavasti nopeammat latausajat, koska sivustosta muodostetaan Gatsbyn avulla käytännössä staattinen ja näin ollen sivulatausten yhteydessä ei tehdä tietokantakyselyitä, jotka hidastavat sivun latautumista.

Jamstackin mahdollistama nopeus vaikuttaa positiivisesti myös käyttäjäkokemukseen – ero normaalin sivuston ja Jamstack-sivuston käyttönopeudessa on huima varsinkin ensimmäisen sivulatauksen jälkeen, mikä heijastuu muun muassa positiivisesti konversioprosentteihin.

Sivuston tekninen toteutus vietiin läpi kolmessa kuukauden mittaisessa sprintissä. Asiakkaan koulutus sisällönsyöttöön järjestettiin kuukausi ennen sivuston suunniteltua julkaisua.

Tutustu Alma Talentin uuteen sivustoon.

Susanna Salomaa

Business Unit Director

Knowit Experience