Tarjoa asiakkaillesi optimaalinen käyttökokemus

Käyttäjälähtöinen suunnittelu koostuu käyttökokemus- (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelusta (UI). Näiden yhteistyöllä varmistat digitaalisen tuotteesi tai palvelusi luoman positiivisen käyttökokemuksen ja globaalien direktiivien mukaisuuden — aina käytettävyydestä visuaalisen ulkoasun ja vuorovaikutuksen tasolle asti.  

Toteutamme tutkitusti ja testatusti kohderyhmääsi palvelevan käyttöliittymän, joka on saavutettava, helppokäyttöinen ja käyttöympäristön huomioiva, olipa kyseessä sitten teollisen ympäristön asiantuntijaa palveleva näyttöpääte tai julkishallinnon järjestelmä. Autamme myös digitaalisten design- ja kehitysprosessiesi tehostamisessa luomalla ja kehittämällä tarvittavia design system -ratkaisuita.

Palapelin palat puisellä pöydällä

Sovelluksesi laadukas käyttökokemus syntyy tutkimuksella ja yhteistyöllä 

Tieto käyttökokemuksesta ja sen laadusta on pätevä vain, jos sitä on tutkittu ja mitattu loppukäyttäjien kanssa. UX-suunnittelijamme tuntevat luotettavimmat ja tehokkaimmat tavat kerätä tietoa digitaalisen palvelusi käyttäjien tarpeista ennen käyttöliittymän rakenteen suunnittelu- ja kehitystyötä. Suunnittelijat työskentelevät ketterässä kehitystiimissä, mikä auttaa varmistamaan, että tuotteesi vastaa käyttäjien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin pitkällä aikavälillä, ja mahdollistaa muutostarpeisiin dynaamisen reagoimisen tarpeen tullen. 

Tutustu arviointeihin ja testauksiin

Käyttökokemuksen ja saavutettavuuden arvioinneista saat ajantasaista tietoa digitaalisen palvelusi kehityskohteista.

Käytettävyystestaus

 

Käytettävyystestauksen avulla saat tietää tosielämän testihenkilöiden avulla, kuinka hyvin digitaalinen palvelusi palvelee loppukäyttäjiä. Tarpeeseesi suunniteltu testaus sisältää tyypillisimmät ja kriittisimmät digitaalisen palvelun käyttötapaukset. Testauksen jälkeen saat raportin tehdyistä käytettävyyslöydöksistä ja kehitysehdotukset, kuinka palvelun käyttöliittymää tulisi kehittää käytettävyyden parantamiseksi ennen palvelun julkaisua.

Käytettävyyden asiantuntija-arviointi 

 

Käytettävyyden asiantuntija-arvioinnin avulla saat tietoa digitaalisen palvelusi käytettävyyden tilasta helposti ja nopeasti ennen kehitysprojektin alkua. Asiantuntija-arvioinnissa käytettävyyden asiantuntijamme valitsee yhdessä kanssasi keskeiset toiminnallisuudet, jotka sisällytetään arviointiin. Arvioinnin jälkeen saat raportin tehdyistä käytettävyyshavainnoista ja kehitysehdotuksista.  

Saavutettavuusarviointi 

 

Saavutettavuusarviointi antaa ymmärryksen palvelusi saavutettavuuden tilasta ottaen huomioon esimerkiksi ruudunlukijaa hyödyntävien henkilöiden käyttökokemuksen. Saavutettavuusarviointi tehdään osana käyttökokemusprojektia ja sen avulla saadaan olennaiset tiedot verraten saavutettavuuslainsäädäntöön määriteltyihin kriteereihin. Arvioinnin jälkeen saat raportin saavutettavuuspuutteista sekä saavutettavuusselosteen julkaistavaksi digitaalisen palvelusi yhteydessä. Raportin ohessa toimitamme kehitysehdotukset havaittujen puutteiden korjaamiseksi.  

Ota yhteyttä
Jani Koivulainen
Head of Offering, Principal Consultant, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun