KPI-määrittelyt (Key Performance Indicators (KPI's)

Mittaustiedon kerääminen on helppoa, mutta tiedon hyödyntäminen edellyttää strategista ajattelua. Jotta dataa ei vain kerätä keräämisen vuoksi, ja jotta organisaationne voi tietoa järkevästi hyödyntää, määrittelemme kanssanne keskeisimmät mittarit. Web-analytiikka kehittyy jatkuvasti, mutta myös digitaaliset palvelut ovat jatkuvassa muutoksessa. Autamme asiakkaitamme määrittämään keskeiset mittarit ja kehittämään mittaamista muutosten mukana. 

Käytännössä käymme kanssanne läpi organisaationne liiketoimintatavoitteet, tunnistamme digitaalisten palveluiden strategiset tavoitteet ja käännämme nämä konkreettisiksi mittauskohteiksi sivustollanne. Saatte käytännöllisen kiteytyksen olennaisista mittareista, joita seuraamalla ja joihin reagoimalla pystytään aidosti parantamaan palvelun tuloksellisuutta. 

Webdatan analysointi

Jatkuva analytiikka

Parhaiten analytiikasta saa irti, jos sitä hyödynnetään jatkuvasti. Suosittelemmekin asiakkaillemme ns. jatkuvan analytiikan mallia, jossa pidämme esimerkiksi kuukausittain analytiikalle omistetun palaverin, johon koostamme tulokset tärkeimmistä KPI-mittareista. Analysoimme datan ja teemme toimenpide-ehdotuksia, joiden testaamista suosittelemme.

Prosessi on yleensä iteratiivinen, paljon A/B-testausta ja pienien asioiden muutoksia joiden yhteisvaikutuksella saavutetaan selkeästi parempia kokonaistuloksia Analytiikkatiimiimme käy tiivistä vuoropuhelua suunnittelijoidemme kanssa. Parhaimmat tulokset saavutetaankun data ohjaa vahvasti suunnittelua. 
 

Ota yhteyttä
Christer Lybeck
CEO, Knowit Experience Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun