Skip to main content
To the homepage of Knowit

WEB-ANALYTIIKKA

Datan hyödyntäminen osana liiketoimintaa

Johda tiedolla ja muotoile datasta kumppani päätöksentekoon. Tärkeää on pyrkiä yhdistämään liiketoiminnan tavoitteita verkkosivuston konversioihin. Se voi tarkoittaa uusien työkalujen käyttöönottoa ja samalla uusien toimintamallien rakentamista. Meidän avullamme saatte kerätystä tiedosta enemmän irti ovatpa tarpeenne sitten asiakassegmenttikohtaisen asiakasymmärryksen kasvattaminen, markkinointitoimenpiteiden kampanja-analytiikka tai vaikkapa verkkopalveluiden konversioasteen kasvattaminen.

Web-analytiikan tarvekartoitus

Mittaustiedon kerääminen on helppoa, mutta tiedon hyödyntäminen edellyttää strategista ajattelua. Jotta dataa ei vain kerätä keräämisen vuoksi, ja jotta organisaationne voi tietoa järkevästi hyödyntää, määrittelemme kanssanne keskeisimmät mittarit. Web-analytiikka kehittyy jatkuvasti, mutta myös digitaaliset palvelut ovat jatkuvassa muutoksessa. Autamme asiakkaitamme määrittämään keskeiset mittarit ja kehittämään mittaamista muutosten mukana. 

Käytännössä käymme kanssanne läpi organisaationne liiketoimintatavoitteet, tunnistamme digitaalisten palveluiden strategiset tavoitteet ja käännämme nämä konkreettisiksi mittauskohteiksi sivustollanne. Saatte käytännöllisen kiteytyksen olennaisista mittareista, joita seuraamalla ja joihin reagoimalla pystytään aidosti parantamaan palvelun tuloksellisuutta. 

Jatkuvalla analytiikalla kasvua liiketoimintaan

Parhaiten analytiikasta saa irti, jos sitä hyödynnetään jatkuvasti. Suosittelemmekin asiakkaillemme ns. jatkuvan analytiikan mallia, jossa pidämme esimerkiksi kuukausittain analytiikalle omistetun palaverin, johon koostamme tulokset tärkeimmistä KPI-mittareista. Analysoimme datan ja teemme toimenpide-ehdotuksia, joiden testaamista suosittelemme.

Prosessi on yleensä iteratiivinen, paljon A/B-testausta ja pienien asioiden muutoksia joiden yhteisvaikutuksella saavutetaan selkeästi parempia kokonaistuloksia Analytiikkatiimiimme käy tiivistä vuoropuhelua suunnittelijoidemme kanssa. Parhaimmat tulokset saavutetaan, kun data ohjaa vahvasti suunnittelua.

Esimerkkejä web-analytiikan hyödyntämisestä

 • Löydä kiinnostavat ja mahdolliset puuttuvat sisällöt
 • Seuraa kehitysprojektien edistymistä analytiikan avulla
 • Hahmota trendit kävijäliikenteessä
 • Hae vinkkejä mainoskampanjoiden tueksi
 • Selvitä pullonkaulat käyttäjäpoluilla, missä kävijät poistuvat verkkosivustolta
 • Kasvata konversioprosenttia A/B testauksella
 • Ymmärrä asiakasta paremmin yhdistämällä analytiikkaa laadullisiin tutkimuksiin kuten kävijätutkimuksiin.

Verkkosivuston nykytilan auditointi

Tiedätkö kuinka tehokkaasti verkkosivustosi onnistuu saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet? Autamme löytämään pullonkauloja verkkosivuston sisältä analytiikan keinoin.

Palveluidemme avulla hahmotat verkkosivustosi nykytilan:

 • Nykytilan analyysi: Hahmota verkkosivustosi nykytilan analytiikan valossa
 • Sisältöauditointi: Ymmärrä tehokkaimmat ja puuttuvat sisällöt
 • Käyttäjäpolkuanalyysi: Ohjaa kävijät oikeille poluille parhaimman tuloksen saavuttamiseksi
 • Saavutettavuusauditointi: Kasvata sivustostosi saavutettavuutta
 • SEO-auditointi: Kartoita hakukoneoptimoinnin tekniset/sisällölliset haasteet

Ota yhteyttä ja aloita matkasi kohti dataohjautuvaa verkkopalveluiden kehittämistä.

Janne Miettinen

Lead Consultant Data and Marketing

Knowit Experience