Skip to main content
To the homepage of Knowit

OHJELMISTOKEHITYS

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UX & UI)

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, eli käyttökokemus- (UX) ja käyttöliittymäsuunnittelu (UI) varmistavat digitaalisen tuotteesi tai palvelusi luoman positiivisen käyttökokemuksen. Käyttäjälähtöisyyden suunnittelu on erityisosaamistamme, oli kyseessä sitten teollisen ympäristön asiantuntijaa palveleva näyttö tai miljoonien suomalaisten päivittäistä elämää palveleva digitaalinen palvelu.

Tarkoituksenmukaisuus

Saavutettava, helppokäyttöinen ja käyttöympäristön huomioiva palvelu auttaa käyttäjää saavuttamaan tavoitteensa vaivattomasti.

Houkuttelevuus

Menestyvä käyttöliittymä on suunniteltu käyttäjälleen miellyttäväksi ja visuaalisesti kutsuvaksi.

Vaatimuksenmukaisuus

Jatkuvasti kehittyviin digitaalisia palveluita koskeviin säädöksiin voi vastata parhaiten asiantuntevalla suunnittelulla.

Tarjoa optimaalinen käyttökokemus 

Kohderyhmääsi palveleva käyttökokemus ei ole ainoastaan hyvän mielen teko, vaan aidosti liiketoimintaasi vaikuttava tekijä. Ihmiset ovat aina myös teknisen tekemisemme keskiössä ja siksi toteutamme tutkitusti ja testatusti kohderyhmääsi palvelevan käyttöliittymän, joka on saavutettava, helppokäyttöinen ja käyttöympäristön huomioiva.  

Suunnittelutyön ohella autamme digitaalisten design- ja kehitysprosessiesi tehostamisessa luomalla ja kehittämällä tarvittavia muotoilujärjestelmiä (design system) joiden avulla voit hallita käyttöliittymien suunnittelua ja toteuttamista skaalautuvasti. 

Valitse tiedolla suunnitteleva kumppani 

Kuten muukin tekemisemme, tietomme palvelusi käyttökokemuksesta ja sen laadusta perustuu aina dataan. UX-suunnittelijamme tuntevat luotettavimmat ja tehokkaimmat tavat kerätä tietoa digitaalisen palvelusi käyttäjien tarpeista. Näiden avulla tutkimme ja mittaamme käyttökokemusta loppukäyttäjien kanssa ennen käyttöliittymän rakenteen suunnittelu- ja kehitystyötä, sekä sen aikana.  

Ketterässä kehitystiimissä työskentelevät suunnittelijamme varmistavat, että tuotteesi vastaa käyttäjien ja muiden sidosryhmien tarpeisiin pitkällä aikavälillä ja kykenee reagoimaan muutoksiin dynaamisesti tarpeen tullen. 

Löydä kehityskohteet arvioimalla ja testaamalla 

Käyttökokemuksen ja saavutettavuuden arvioinneista saat ajantasaista tietoa digitaalisen palvelusi kehityskohteista. Toteutamme tarpeeseesi suunniteltuja testauksia ja arviointeja, joiden päätteeksi saat aina raportin tehdyistä löydöksistä, puutteista ja kehitysehdotuksista. 

Käytettävyystestauksemme avulla saat tietää tosielämän testihenkilöiden avulla, kuinka hyvin digitaalinen palvelusi palvelee loppukäyttäjiä. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi puolestaan tarjoaa tärkeää tietoa digitaalisen palvelusi käytettävyyden tilasta helposti ja nopeasti ennen kehitysprojektin alkua.  

Saavutettavuusarviointi antaa ymmärryksen palvelusi saavutettavuuden tilasta ottaen huomioon esimerkiksi ruudunlukijaa hyödyntävien henkilöiden käyttökokemuksen. Arvioinnin jälkeen saat raportin lisäksi saavutettavuusselosteen julkaistavaksi digitaalisen palvelusi yhteydessä. 

Valikoituja asiakastöitämme

Slide 1 of 1

Myös näissä voimme olla avuksi

Jani Koivulainen

Head of Offering, Principal Consultant

Knowit Solutions