ISTQB Ketterä testaaja by Knowit and Tieturi

ISTQB Ketterä testaaja -kurssi on kahden päivän koulutus, jossa käydään läpi testauksen perusteet ketterissä projekteissa.

ISTQB Ketterä testaaja on ohjelmistotestauksen kansainvälinen sertifiointitutkinto, jota koordinoi International Software Quality Testing Board (ISTQB) ja jonka Suomessa järjestää Finnish Software Testing Board (FiSTB). Perustason laajennus – Ketterän testaajan sertifikaatti myönnetään henkilöille, jotka läpäisevät tunnin mittaisen kirjallisen monivalintakokeen.

Kurssin sisältö:

1. Ketterä ohjelmistokehitys

 • Ketterän ohjelmistokehityksen perusteet
 • Näkökulmia ketteriin lähestymistapoihin

2. Keskeiset ketterän testauksen periaatteet, käytännöt ja prosessit

 • Erot perinteisten ja ketterien lähestymistapojen testauksessa
 • Testauksen asema ketterissä projekteissa
 • Testaajan rooli ja taidot ketterässä tiimissä

3. Ketterät testausmenetelmät, tekniikat ja työkalut

 • Ketterät testausmenetelmät
 • Laaturiskien ja testauksen työmäärän arviointi
 • Ketterien projektien tekniikoita
 • Työkalut ketterissä projekteissa

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu IT-alan ammattilaisille, jotka työskentelevät ketterissä projekteissa ohjelmistotestauksen parissa ja haluavat saada kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin Ketterästä ohjelmistotestauksesta.

Oppimistavoitteet

Kurssin jälkeen tunnet ketterän testauksen peruskäsitteet ja ketterien projektien menetelmät ja tekniikat ovat sinulle tuttuja. Tunnet erilaisia ketterän testauksen työkaluja ja tiedät, mitä testaustyökaluilla voidaan saada aikaan. Tiedät, mistä löydät lisää tietoa ketterästä testauksesta. Läpäisemällä ISTQB Perustason laajennos – Ketterä Testaaja -sertifiointikokeen saat todistuksen testausosaamisestasi.

Esivaatimukset

Osallistujilla on oltava ISTQB Perustason sertifikaatti/ISTQB Foundation Certificate suoritettuna ennen ISTQB Ketterä tetaaja/ISTQB Agile Tester -sertifiointitenttiin osallistumista.

ISTQB Ketterä testaaja sertifiointikoe

 • Sertifiointikoe (valinnainen) järjestetään noin viikko koulutuksen jälkeen. Tarkka aika sovitaan erikseen osallistujien kanssa.
 • Koe on monivalintakoe, jossa on 40 kysymystä, ja kokeen kesto on yksi tunti. Läpäisyyn vaaditaan 65 % maksimipisteistä. Läpäisijöille myönnetään ISTQB Ketterä Testaaja - ISTQB Agile Tester -sertifikaatti. (CTFL-AT).
 • Sertifikaattikokeen hinta ei sisälly kurssin hintaan. Kokeeseen osallistujilta veloitetaan lisäksi koemaksu 215 € + alv.

Aikataulu

Kurssipäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät noin klo 17.00.

Alkuun