Knowit mukana Maanmittauslaitoksen IT-asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyssä

Julkaistu 12 elo 2022

Knowit valittiin toimittajaksi mukaan kahteen puitejärjestelyn osa-alueeseen: sovelluskehitys ja testaus. Maanmittauslaitos teki hankintapäätöksen 14.6.2022 ja puitesopimuskausi on neljä vuotta.

IT-asiantuntijapalveluissa on kyse yhteishankinnasta, jonka kilpailutuksen toteutti Maanmittauslaitos, mutta kilpailutuksen perusteella muodostettavassa puitejärjestelyssä tilaajina ovat kaikki hankintailmoituksessa määritellyt organisaatiot. Hankinta koskee seuraavia yhteishankintaan ilmoittautuneita virastoja: Maanmittauslaitos (MML), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM),  Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Metsähallitus 

Yhteishankinnan kaikkien osa-alueiden kokonaisarvo kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa on noin hankintapäätöksen mukaan 189 MEUR.   

Hankinta on jaettu viiteen osa-alueeseen: Sovelluskehitys, Cloud Devops, Testaus, Asiantuntijapalvelut ja IT-johtamisen asiantuntijapalvelut, joista Knowit on mukana sovelluskehityksessä ja testauksessa.  

Harri Salminen, VP Connected Solutions:

Yhteistyömme julkishallinnon parissa jatkuu vahvana. Olemme iloisia, että olemme mukana kahdessa osa-alueessa, jotka ovat kiistatta meidän ydinosaamistamme. Tekninen osaamisemme ja kokonaisvaltainen ymmärrys julkishallinnon digitaalisista palveluista ovat ehdottomasti vahvuuksiamme. Julkisen sektorin digipalvelut koskettavat kaikkia suomalaisia, jolloin työn merkitys korostuu myös asiantuntijoiden parissa. On hienoa olla mukana kehittämässä kestävää ja inhimillistä yhteiskuntaa digitalisaation avulla.”  

Ota yhteyttä
Harri Salminen
CEO, Knowit Solutions FLX Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun