Skip to main content
To the homepage of Knowit

ARTIKKELI

Työelämä(kin) kehittyy - ajatuksia Knowit Solutions FLX Oy:n vinkkelistä

Helsingin Sanomien Visiossa julkaistiin mielenkiintoinen artikkeli IT-alan uudesta työllistymisen mallista – teksti tuntuu läheiseltä siksi että olen vuoden alusta alkaen ollut kasvattamassa Knowit Solutions FLX -yhtiötä, joka toimii juuri samalla mallilla kuin artikkelissa esillä olleet firmat.

Tekstissä suurin painotus on ihan ymmärrettävästi palkassa, sen suuruudessa ja pohdinnassa onko palkka oikein ja kohtuullinen vai onko IT-alalle muodostunut palkkakupla. Kuten eräs haastateltava toteaa, palkka on oikein koska se määräytyy markkinoilla ja tuottavuuden pitääkin näkyä palkassa. Palkka voi myös vaihdella kuukausittain merkittävästi, siksi työntekijän oma talouden hallinta on oltava kunnossa, eikä henkilökohtaista budjettia saa mitoittaa huippukuukausien mukaan. Hyvä palkkataso ei synny ilman riskiä, se on kaikkien hyvä muistaa. Kuukausipalkkaisuus on riskitön vaihtoehto, joka tasaa palkkahuiput ja -montut tasaiseksi ansioksi, mutta komissiomallissa pieni riski ja riskinotosta mahdollisesti tuleva palkkio kulkevat kiinteästi yhdessä.

Palkkaa mielenkiintoisempi teema on minusta kuitenkin työelämän muuttuminen eri tavoin digitalisaation seurauksena ja uusien työllistymisen tapojen muodostuminen. Pätee myös työllistymiseen, ettei yksi malli sovi kaikille eikä kiinteä kuukausipalkkaisuus todellakaan ole ainoa tapa, joka voidaan työsopimukseen kirjata. Näen että työnantajan tarjoomaa työntekijöiden suuntaan voidaan kehittää samalla tavalla kuin yritykset kehittävät tarjoomaa asiakkaidensa suuntaan. Se, mikä toimi eilen ei välttämättä toimi enää tänään ja työelämä kehittyy samalla tavalla kuin kaikki muutkin yhteiskunnan osa-alueet.

Laskutukseen perustuvassa palkkamallissa tärkeää on se, että työntekijät kokevat vahvaa omistajuutta omasta osaamisen kehittämisestään eivätkä tuudittaudu siihen, että osaaminen ja markkina-arvo säilyvät, saati kehittyvät itsestään. Digitalisaatio on ala, jossa kehitysnopeus on pyörryttävä, mutta jossa myös tuottavuuserot ovat suuria. Vanhat teknologiat arkipäiväistyvät ja automatisoituvat eikä tämä kehitys pysähdy hetkeksikään. Vanhan osaamisen päälle on joka päivä rakennettava uutta osaamista, on tärkeää mitä konsultti osaa tänään, mutta tärkeämpää on se mitä hän osaa ensi viikolla ja kaikella tällä on suora vaikutus ansiotasoon. Uskon siihen, että senioriosaajien osaaminen kehittyy vaativissa toimeksiannoissa, asiakaskohtaamisissa ja kollegojen kanssa kokemuksia vaihtaessa. Tätä osaamisen kehittämistä auttaa Knowitilla se, että kollegoja on lähes 5000 ja yksin ei kenenkään tarvitse tulevaisuuteen navigoida.

Erona freelancerin yksinyrittämiseen uudessa mallissa on myös se, että konsultti voi keskittyä niihin tehtäviin, joissa hänen arvonluontinsa on suurimmillaan. Kuten artikkelissa todetaan, olemme ainakin hetkellisesti siirtyneet aikaan, jossa uusien toimeksiantojen löytäminen ei enää tapahdu itsestään vaan vaatii määrätietoista myyntityötä. Kuinka moni konsultti on samanaikaisesti myynnin ammattilainen, joka pystyy edellisen toimeksiannon loppuvaiheissa etsimään itselleen haastavassa markkinatilanteessa seuraavan toimeksiannon? Knowitissa tukenamme on koko organisaation myyntivoima ja pitkät sekä merkittävät asiakkuudet, mikä pienentää riskiä putoamisesta toimeksiantojen väliin.

Lopuksi pieni mainos: Knowit Solutions FLX etsii jatkuvasti komissiomallilla uusia data-analytiikan, pilviteknologioiden, laadunvarmistuksen ja ohjelmistokehityksen kokeneita ammattilaisia mukaan toimeksiantoihin, joilla parannamme suomalaista yhteiskuntaa. Me emme odota mitä tulevaisuus tuo tullessaan, me teemme sitä joka päivä. Jos jaat kanssamme tämän vision, mutta et kuitenkaan tunne komissiomallia omaksesi niin ei hätää, työsuhteen malli on sinun valintasi ja myös kuukausipalkkainen työllistymisen malli on Knowitilla tarjolla - sillä yksi malli ei sovi kaikille.

Harri Salminen

CEO, Knowit Solutions FLX