Skip to main content
To the homepage of Knowit

UUTISET

Knowitin uusi Helsingin toimisto tarjoaa viihtyisää työskentelyä yksin tai yhdessä

Knowitin Helsingin toimisto oli käynyt kiistatta ahtaaksi, ja erityisesti neuvottelutiloista oli pulaa. Toimitilaprojekti aloitettiin työntekijöille tehdyllä kyselyllä, ja sen mukaan suunniteltiin tilat, joissa voi työskennellä yhdessä, yksin tai hybridisti. Kahvila mahdollistaa rennot kohtaamiset.

""
""

Knowitin tämänhetkinen Helsingin toimisto on Cybercomin peruja, ja yrityskauppojen myötä sinne on istutettu myös Knowit Oy, Knowit Solutions, Knowit Insight, Knowit Experience ja Capacent. Ei siis ihme, että tilasta on pulaa ja erityisesti neuvotteluhuoneita liian vähän. 
 
"Fyysiset tilat ovat käyneet kovin ahtaiksi, kun olemme konsernin strategian mukaisesti kasvaneet merkittävästi ja lisäksi onnistuneet rekryissä. Koronan aikana on kertynyt nälkää nähdä työkavereita ja tarvitsemme lisää tilaa tehdä töitä yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla", kertoo Knowit Solutionsin toimitusjohtaja Tapio Koivisto
 
Ennen uuden toimiston suunnittelua Knowitin työntekijöille tehtiin kysely, jossa kartoitettiin, kuinka paljon ja miten he haluavat toimistolla työskennellä. Työympäristön kehittämisessä kumppaniksi valitun Newsecin tutkimusdata vahvisti kyselyn tuloksia, ja erilaisille tiloille voitiin laskea sopivat käyttöasteet. Koska strategia on kasvaa, täytyy myös tiloissa olla kasvunvaraa, mutta suhteettoman suuria toimitiloja ei vastuullinen yritys halua pitää tyhjillään.  

Hyvät toimitilat auttavat kasvaneen ja vahvistuneen Knowitin asiantuntijoita lunastamaan lupausta olla Nordic Powerhouse – pohjoismainen voimanpesä digitaalisille ratkaisuille, joilla on kestävä vaikutus. Työympäristöön kohdistuvat tarpeet vaihtelevat työtehtävien, roolin ja persoonan mukaan, ja voivat samalla ihmisellä olla saman päivän aikana erilaiset. Tilaa tarvitaan hiljaisista sopeista isoihin ryhmätyötiloihin. Yhteisöllisyys ja humaani työnantajuus ovat tärkeitä arvoja Knowitilla, ja ne mahdollistuvat toimivissa työtiloissa.

"Organisaation näkyminen toimitilassa ei palvele ketään. Omia työhuoneita ei ole Knowitilla kenelläkään, sillä olemme tasavertaisia keskenämme. Kahvikupin äärelle voi päätyä kenen kanssa vain", Tapio kuvailee.

Toimistolla voi myös työskennellä rauhassa  

Knowitin työskentelykulttuuri on kirjattu Makers way of working –lupaukseen. Työntekijöille halutaan tarjota mahdollisimman paljon joustavuutta tukien sekä yksilö- että projektityötä, ja samalla vaalien asiakassuhteita ja toimivaa työkulttuuria. Toimintatavat perustuvat luottamukseen ja määräytyvät tarpeiden, odotusten ja yhteistyömallin mukaan yksilön, tiimin ja asiakkaiden välillä. Työnteon paikan saa pitkälti valita itse, ja sen ergonomiaan panostetaan – myös niille, jotka valitsevat työskennellä pääasiallisesti kotoa käsin.   
 
"Tausta toimitilaprojektille oli hyvin käytännönläheinen, mutta samalla tilanne oli ihanteellinen, sillä maailma muuttui koronan myötä. Hybridipalaverit eivät tule katoamaan mihinkään, joten etenkin pieniä neuvotteluhuoneita päätettiin lisätä todella paljon uudelle toimistolle", Knowitin henkilöstöjohtaja Maria Hämäläinen kertoo. 
 
Yhteisöllisyyttä arvostava Knowit haluaa, että toimistolle tuleminen luo työntekijöille aidosti arvoa. Ne, jotka haluavat tulla toimistolle töihin joka päivä, saavat omat vakiopaikat. Myös osan viikkoa toimistolta työskentelevien työolosuhteet halutaan luoda palkitseviksi.  
 
"Saimme palautetta, että toimistolle ei voi tulla, jos haluaa keskittyä johonkin. Mobiilityöpisteet ovat helposti muuttuneet höpötysalueiksi. Uudella toimistolla tarjotaan sekä hyvät puitteet keskusteluille, että alueita, joissa voi keskittyä hiljaiseen työntekoon. Tulossa on myös työkaluja, millä voi viestiä kollegoille, ettei halua tulla häirityksi", Maria sanoo.

Newsec sai Knowitilta toivelistan: inspiring, sustainable & functional 

"Etätyö vaikutti merkittävästi toimistojen käyttöön. Nyt toimitilojen vetovoimaisuuteen täytyy ja halutaan panostaa aivan erityisesti", tietää projektipäällikkö Nina Mäkihannu Newseciltä. Pandemian jälkeen tarve yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta tukeville viihtyisille tilaratkaisuille on entisestään korostunut. Toimitiloissa panostetaan nyt paljon myös kokoustekniikkaan, joka ottaa tasapuolisesti huomioon läsnä- ja etätyöntekijät. Tämä näkyy tilasuunnittelussa ja tilaratkaisuissa.  Knowit pääsi työstämään uuden työympäristön visiota Newsecin järjestämässä konseptityöpajassa. Työpajan lopputuloksena Knowitin visio kiteytettiin kolmeen avainsanaan: functional, inspiring ja sustainable. Functional edellyttää tilan toimivuutta työskentelymuodosta riippumatta. Kokoustamiseen on panostettu paljon, ja hybridipalaverien täytyy onnistua ilman vitsiksi muodostunutta 10 minuutin tekniikkasäätöä.  
 
"IT-ratkaisujen pitää olla paremmat kuin kotona. Lisäksi äänen vaimentamiseen ja akustiikkaan on kiinnitetty huomiota niin, ettei tila kaiu ja keskittymistä vaativa työ onnistuu myös toimistolla", Newsecin sisustusarkkitehti Jenni Kaksonen lupaa. Inspiring tarkoittaa Knowitin tapauksessa panostamista tilojen laadukkuuteen ja viihtyisyyteen.  
 
"Knowit on aikuisten työpaikka, joten pallomerta ei täältä löydy, mutta Knowitin brändi näkyy tyylikkäästi, tilat ovat miellyttäviä ja niihin on mukava tulla", sisustusarkkitehti Anna Säilä Newseciltä kuvailee.  
 
"Yhtenä toimiston houkuttelutekijänä on sosiaalisuus, ja Knowitin uudelle toimistolle tuleekin kahvila erikoiskahvikoneineen vapaamuotoisempia kohtaamisia varten. Lisäksi tulossa on kaksi wellness-huonetta, toinen rentoutumiseen ja vaikka meditointiin, toinen liikkumiseen", Nina jatkaa. 
 
Knowitin strategian keskiössä oleva sustainability eli vastuullisuus näkyy toimitiloissa monella tapaa. Tilasuunnittelun lähtökohtana on ollut niin tilojen kuin kalusteiden muunneltavuus. Valaistusta ohjataan älykkäästi, jätteiden kierrätys on tehty helpoksi ympäri toimistoa ja valitut pintamateriaalit ovat ekologisia, osin kierrätettyjä ja uudelleen kierrätettäviä. Kalusteissa on valittu pitkään käytettäviä ja kierrätettäviä materiaaleja, ja suosittu pohjoismaista ja kotimaista tuotantoa. Tilojen suunnittelussa on luonnollisesti pyritty huomioimaan myös esteettömyys.  

Knowitin uusi toimisto sijaitsee 220 metrin päässä nykyisestä Helsingin Kampissa. Tilan remontti valmistuu pian ja muuttamaan päästään joulukuussa. 

Juha Markkanen

CEO

Knowit Solutions