Vaikuttavuutta sekä johtoryhmän että työntekijöiden tasolla

Liiketoiminnan kannattavuus ja työntekijöiden hyvinvointi on merkittävä osa vastuullista liiketoimintaa. On erityisen tärkeää, että työntekijät ymmärtävät oman roolinsa kokonaisuudessa ja ovat motivoituneita tekemään parhaansa. Knowit Insightin työntekijän täytyykin olla uskottava “from boardroom to shop floor” – johtoryhmät ja hallitukset on vakuutettava, mutta yhtä uskottava ja inhimillinen pitää pystyä olemaan työntekijätasolla ihmisiä osallistaen. 

Knowit Insight tarkastelee asiakkaan liiketoimintaa kaupallisen menestyksen, toimitusketjun toimivuuden ja digitaalisen transformaation kantilta. Näitä alueita lähestytään asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan joko strategiselta tai operatiiviselta kulmalta tai liiketoimintamuotoilua hyväksi käyttäen. 

Kaikessa tekemisessä pyritään parantamaan asiakasyrityksen liiketoiminnan läpinäkyvyyttä datan ja raportoinnin avulla luomalla esimerkiksi yhteisiä tilannekuvia – ei jättämällä ihmisiä yksin datan kanssa. Lähestymistapa on samanaikaisesti hyvin datavetoinen ja ihmisläheinen.

Knowit Insightin työntekijä ymmärtää kokonaiskuvan ja on kiinnostunut yksityiskohdista

Knowit Insight lähestyy asiakkaiden ongelmia aina liiketoiminnan näkökulmasta, eikä myy esimerkiksi valmiita teknologiaratkaisuja. Ratkaisut luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja ne pyritään saamaan iskostettua pysyväksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa – muutosjohtaminen on mukana jokaisessa projektissa.

Ratkaisujen täytyy olla aina linjassa asiakasyrityksen strategian kanssa. Tämä edellyttää Knowit Insightin työntekijöiltä rohkeutta haastaa asiakkaan toiveita silloin, kun jollain muulla ratkaisulla saisi enemmän arvoa. Kaikkien Knowit Insightin työntekijöiden täytyykin pystyä hahmottamaan asiakasyrityksen kokonaiskuva: yrityksen pääprosessit, toimintatavat, yrityskulttuuri, työntekijöiden näkemykset ja johdon tahtotila. Kokonaiskuvan lisäksi täytyy olla kiinnostunut pureutumaan myös yksityiskohtiin ja työstämään niitä.

Knowit Insightin asiakkaat ovat tyypillisesti toimitusjohtajia ja talousjohtajia, isommissa yrityksissä myös liiketoimintojen vetäjiä. Knowit Insightin konsultin täytyy tietää, mitä dataa tarvitaan – faktojen täytyy olla kunnossa. Samalla tarvitaan laajaa uteliaisuutta ja aitoa kiinnostusta erilaisten asiakkaiden tekemiseen.

Erilaiset osaajat johtavat itseään aidosti vaikuttavassa asiakastyössä

Knowit Insightilla on erilaisia osaajia jonkin osa-alueen erityisosaajista motivoinnin taitaviin muutosjohtajiin. Jokaiselle annetaan mahdollisuudet kehittyä omalla tontillaan. Työntekijöiltä edellytetään autonomiaa itsensä johtamiseen, esimiehen tuella. Hierarkia on Knowit Insightilla erittäin matala.

Knowit Insight palkkaa myös vastavalmistuneita, jotka pääsevät käymään Knowitin konsulttikoulun ja oppivat sisältöä, muutosjohtamista, projektinjohtoa, ongelmanratkaisua ja muita työn perustaitoja.

Knowit Insightilla pääsee tarkastelemaan todella montaa erilaista suurta ja keskisuurta yritystä, oppimaan liiketoiminnasta ja näkemään myös johtoryhmien työtä. Asiakasyrityksille halutaan tehdä aidosti vaikuttavia, mitattavia tuloksia antavia muutoksia.

Alkuun