Skip to main content
To the homepage of Knowit

Käytäntömme

Meille on tärkeää perustaa toimintamme selkeille ideoille ja kehyksille pyrkimyksessämme olla mahdollisimman hyvä työnantaja. Siksi meillä on sisäinen ohjeisto, joka yhdessä ulkoisten periaatteidemme kanssa muodostaa kehyksen toiminnoillemme.

Eettinen ohjeisto

Yrityskulttuurimme perustuu kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan perusarvoille, ja se muodostetaan yhteistyössä vastaavien johtajien ja työntekijöiden kesken avoimuutta ja rehellisyyttä noudattaen niin, että jokaista ihmistä arvostetaan.

Code of Conduct (pdf englanniksi)

Viestintäkäytäntö

Viestintä on Knowitilla tärkeä strateginen asia sekä työntekijöille että johdolle. Knowitin viestinnän yleisenä tavoitteena on tukea visiota ja liiketoiminnan tavoitteita ja vahvistaa näin Knowitin imagoa asiakaskeskeisenä digitalisaatiokumppanina sekä luotettavana työnantajana.

Communication policy (pdf englanniksi)

Ympäristöperiaatteet

Päivittäisessä työssään työntekijöidemme, alihankintakonsulttien ja muiden toimistollamme yhteistyössä työskentelevien henkilöiden tulisi olla tietoisia yrityksen positiivisesta ja negatiivisesta ympäristövaikutuksesta ja pyrkiä minimoimaan negatiivinen vaikutus.

Environmental policy (pdf englanniksi)

Tasa-arvo- ja monimuotoisuuskäytäntö

Jakamalla tietoa lisäämme tietoisuutta tasa-arvoasioista ja pyrimme avoimeen asenteeseen ja ihmisten tasavertaiseen kohteluun koko yrityksessä.

Equality and diversity policy (pdf englanniksi)

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännön tarkoituksena on suojata asiakkaitamme, Knowitia yrityksenä, brändiämme, työntekijöitämme ja toimintojamme häiriöiltä sekä vähentää riskejä ja haittoja ehkäisemällä ei-toivottuja tapahtumia ja minimoimalla niiden vaikutuksen.

Information Security and Data Protection Policy (pdf englanniksi)

Toimintasuunnitelma syrjinnän ja ahdistelun ehkäisemiseksi

Knowitilla on nollatoleranssi syrjinnän ja kaikenlaisen häirinnän suhteen. Toimintasuunnitelma kuvaa toimet, joita tehdään häirinnän, ahdistelun ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Se sisältää myös rutiinit, joilla tällaisista tapahtumista annetut raportit ja ilmoitukset käsitellään ja tutkitaan.

Toimintasuunnitelma stressiin liittyvien terveysongelmien ehkäisemiseksi

Stressiin liittyvät terveysongelmat lisääntyvät yhteiskunnassa. Tämä toimintasuunnitelma kuvaa, miten me toimimme Knowitilla ehkäistäksemme stressiin liittyviä terveysongelmia ja kuinka kuntoutamme ihmisiä, jotka ovat stressiin liittyvällä sairaslomalla.

Yksityisyyskäytäntö

Yksityisyyskäytännössämme kuvaamme, miten henkilökohtaisia tietoja käsitellään toimintojemme puitteissa, mikä käsittelyn tarkoitus on, mitkä sen juridiset perusteet ovat sekä mille tahoille voimme jakaa henkilökohtaisia tietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilökohtaisten tietojesi suhteen.

Privacy policy (pdf englanniksi)

Laatukäytäntö

Knowitilla on käytäntönä markkinoida ja toimittaa vain sellaisia palveluja, ratkaisuja ja järjestelmiä, joiden laatu täyttää asiakkaan odotukset ja jotka ovat asiakkaan täyden luottamuksen arvoisia. Tällä tavoin asiakas saa haasteisiinsa tehokkaita ratkaisuja, jotka tuovat heille lisäarvoa.

Quality policy (pdf englanniksi)

Työympäristökäytäntö

Yhdenkään työntekijän ei tulisi sairastua tai vammautua fyysisesti eikä mielenterveydellisesti työnsä vuoksi. Jos näin kävisi, Knowit on työnantajana valmis ottamaan tilanteen hoitoonsa ja auttamaan kyseistä henkilöä.

Workplace environment policy (pdf englanniksi)

Toimittajan eettinen ohjeisto

Knowitin yrityskulttuuri perustuu kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan perusarvoille, ja se muodostetaan yhteistyössä vastuullisten johtajien ja työntekijöiden kesken avoimuutta ja rehellisyyttä noudattaen niin, että jokaista henkilöä arvostetaan. Tässä dokumentissa kerromme, mitä tämä käytännössä tarkoittaa toimittajillemme.

Supplier Code of Conduct (pdf englanniksi)