Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

VALMET

Valmetiin fuusioituneet pilvipalvelut siirrettiin ripeästi jatkuvan palvelun piiriin

TEOLLISUUS

Valmetin ja Neleksen fuusiossa Neleksestä muodostui Valmetin Flow Control -liiketoimintalinja. Yhdistymisen myötä IT-infrastruktuurin palveluntarjoajia haluttiin harmonisoida ja konsolidoida. Neles Azure Tenantin hallintaroolit MSP (managed service provider) ja CSP (cloud service provider) siirrettiin Knowitille ja samalla pilvialustan ylläpito ja kehitys otettiin Knowitin jatkuvan palvelun piiriin. Aikataulu oli nopeahko, sillä siirto ja käyttöönotto toteutettiin alle kahdessa kuukaudessa.

Pilven ja tietokantojen hallintapalvelut jatkuvien palveluiden pariin

Suomalainen suuryritys Valmet Oyj toimittaa teknologiaa, automaatiota ja palveluita suurille sellu-, paperi- ja energiayhtiöille. Neleksen sulautuessa Valmetiin vuonna 2022 haluttiin IT-infrastruktuurin palveluntarjoajia harmonisoida ja konsolidoida luotetuille kumppaneille. 

Jo pitkään Valmetin kanssa toiminut ja mm. Valmetin omia Azure ja AWS-pilvialustoja konsultoinut Knowit valittiin ottamaan haltuun pilvi-infrastruktuuria ja useita Azuressa ylläpidettyjä palveluita. Pilven alustahallintapalvelun lisäksi haltuunottoon kuului tietokantojen hallintapalvelu. Molempiin liittyy valvonta ja 24/7 toimiva Operations Center -palvelu.

Tietokantojen hallinta- eli database management -palvelu mahdollistaa tarvittaessa nopeiden muutosten tekemisen myös tietokantoihin. Edellytyksenä tietokantojen jatkuville palveluille on Knowitin tietokanta-asiantuntijoiden osaaminen ja kyvykkyys sekä tarvittava dokumentaatio tarjota jatkuvaa palvelua myös tietokannoille.

Palvelun avulla Valmet voi parantaa tietokantojen tehokkuutta, vähentää häiriöitä ja minimoida haitallisten tilanteiden riskiä. Lisäksi palvelu sisältää tietokantojen päivitykset ja korjaukset, sekä säännöllisen suorituskyvyn arvioinnin ja hälytysten käsittelyn, jolloin Valmet voi keskittyä ydintoimintaansa tietäen, että tietokannat ovat asiantuntijoiden hoidossa. Palvelu tarjoaa myös asiakaskohtaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat parantaa tietokantojen suorituskykyä ja tehokkuutta.

"Knowitin osaaminen ja ketteryys oli entuudestaan hyvin tiedossa ja saimme käynnistettyä siirtoprojektin nopeasti. Projekti sujui mallikkaasti ja saavutimme tavoitteemme sekä aikataulun että laadullisten kriteerien suhteen."


Matias Majaharju

Valmet Technologies IT Infrastructure & End User Computing Director

Mikä on asiakkaan saama hyöty?

Ketterä pilvikumppani lisää Valmetille muutoskyvykkyyksiä pilvessä. Tavoitteena on Valmetin IT:n kyvykkyyksien parantaminen palvelemaan Valmetin liiketoimintoja entistäkin paremmin. Knowitin asiantuntijat olivat jo aiemmin määritelleet parhaat toimintatavat mm. tietoturvaan ja kokonaisuuden hallintaan Valmetin pilvessä Azuren osalta. Nelekseltä siirtyneen osan siirryttyä jatkuvan palvelun piiriin, huolehdittiin, että myös siellä toteutuvat samat toimintatavat ja pilvialusta on jatkossa samaa kokonaisuutta, ei irrallinen palanen.

"Meillä tiimit eivät ole siiloutuneita, vaan asiantuntijamme ovat moniosaajia. Haluamme tehdä moderneilla tavoilla, parhaiden käytäntöjen mukaan. Meiltä asiakas saa laatua, ja kaiken palvelun yhden luukun kautta. Lisäksi meillä on hyvä kokonaiskuva Valmetin palveluista", Satu Raudasoja, Head of Professional Services, Cloud, Knowitilta kertoo.

Pilvialusta saatiin otettua Knowitin jatkuvan palvelun piiriin ripeästi ja tehokkaasti. Jatkuvat palvelut tunnetaan luotettavuudestaan ja aikaansaavuudestaan. 

Myös Valmetilla ollaan tyytyväisiä nopeahkolla aikataululla toteutettuun palveluntarjoajan vaihtoon, hallintaroolien siirtoon ja jatkuvan pilvialustahallintapalvelun onboardaukseen. 

"Valmetin tavoitteena oli saada transitio tehtyä ripeässä aikataulussa. Knowitin osaaminen ja ketteryys oli entuudestaan hyvin tiedossa ja saimme käynnistettyä siirtoprojektin nopeasti. Projekti sujui mallikkaasti ja saavutimme tavoitteemme sekä aikataulun että laadullisten kriteerien suhteen", Matias Majaharju, Valmet Technologies IT Infrastructure & End User Computing Director sanoo.

Janne Myllyoja

Client Executive

Knowit Solutions