Vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto S-ryhmä on yksi merkittävä toimija, joka on hyväksynyt Suomen hallituksen kutsun kestävän kehityksen yhteiskunnalliseen sitoutumiseen. S-ryhmä on Suomen suurin yksityinen työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee lähes 40 000 työntekijää. Heidän liikevaihto vuodessa on lähes yhtä paljon kuin joillakin Helsingin Pörssin suurimmilla yrityksillä.

S-ryhmä investoi pilvipalveluihin, joiden yksi monista eduista on energiatehokkuus. Knowit tarjoaa puitesopimuksen alla pilven hallintapalveluita, jotka pitää sisällään 24/7-tukipalvelut, konsultointipalvelut, projektitoimitukset ja tietoturvapalvelut. Näiden hallintapalveluiden avulla tehostetaan pilvialustan käyttöä sekä tuetaan S-ryhmän liiketoiminnan kehittämistä.

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Knowit peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun