Barona haki ratkaisulta ennen kaikkea infran haltuunottoa ja ketterämpää palvelujen hallintaa, mihin päästiin proaktiivisen pilvikumppanin avulla.

Barona on osa Bravedo-konsernia, joka koostuu työelämän palveluita tuottavista yrityksistä sekä sote- ja teknologia-alan useista kymmenistä liiketoiminnoista. Barona vastaa Bravedon IT-palveluista sekä tietohallinnosta. Baronan palveluihin lukeutuvat mm. henkilöstövuokraus, rekrytointi sekä ulkoistamis-, koulutus- ja valmennuspalvelut.

"Etsimme kumppania, jolla olisi sekä vakuuttavaa näyttöä pilviosaamisesta, että riittävästi resursseja pilvimigraation toteuttamiseen."

Siirtymä konesaleista pilvipalveluihin tehostaa palveluiden hallintaa modernin liiketoiminnan kriteereillä

Baronan pilvimigraation keskeinen tavoite oli kehittää infraratkaisuista nykyaikaisempia, helpommin hallittavia ja joustavampia. Jatkossa kaikki tärkeimmät palvelut löytyvät ensisijaisesti pilvestä, mikä tehostaa sekä sisäisiä projekteja että asiakastyötä. Lisäksi migraatiolla haettiin modernin pilvenhallinnan tuomia pitkäkestoisia kustannussäästöjä.

Knowit toteutti Baronalle Azure-pilviympäristön infrastruktuurin, missä siirtymä tehtiin vanhoista konesaleista pilven työkuormille. Ketterä pilvessä toiminta oli Baronalle jo tuttua, sillä heillä oli jo ennestään käytössä AWS-pilviympäristö. Baronan monipilvipohjainen arkkitehtuuri antaa heille mahdollisuuden jakaa työmääränsä pilviympäristöihin. Se antaa myös kehitystiimeille vapauden valita sopivin julkinen pilvi kuhunkin projektiin.

Modernin pilviympäristön muutokset vauhdittivat Baronan mahdollisuuksia hyödyntää uuden pilviteknologian normeja liiketoimiintalähtöisesti. Pilvinatiivi toiminta tähtää palveluiden kehittämiseen lähtökohtaisesti pilviympäristössä, jolloin pilven hyödyntäminen eri liiketoiminnan alueilla on luontevaa ja tuloksellista.

Skaalautuva pilven hallintamalli luo aitoa lisäarvoa liiketoiminnalle

Knowitin ja Baronan pilvikumppanuudella varmistetaan, että asiakkaan moderni pilvi-infrastruktuuri on kehitetty liiketoimintanäkökulmasta. Migraatioprojektin lopputuloksena Barona sai helposti hallittavan pilviympäristön, joka mukautuu liiketoiminnan monipuolisiin tarpeisiin.

- Me haimme pilvimigraatiosta apua siihen, että voisimme itse hallita pilviympäristöjä monipuolisemmin. Nyt pilviympäristömme käyttö on kokonaisuudessaan joustavampaa. Esimerkiksi kapasiteetin muutoksia on helpompaa tehdä, kertoo Tero Nevalainen, Baronan Head of Cloud Operations and Capacity Services.

Pilvisiirtymän vaikutukset heijastuvat positiivisesti liiketoiminnan palveluiden jatkokehittämiseen, mihin pilviympäristö antaa tukevan kivijalan. Yksi pilvipalvelun tärkeimmistä ominaisuuksista onkin skaalautuvuus, joka mahdollistaa nopean reagoinnin yrityksen tarpeiden muuttuessa.

- Pystymme nyt käynnistämään ja uusia palveluita ketterämmin, kun pilvenhallinta on kokonaisvaltaista myös Azure -ympäristössä, Nevalainen valottaa.

"Oli suuri etu, että saimme Azure-yhteistyön lisäksi apua myös jo olemassa olevan AWS-ympäristömme hallintaan ja kehittämiseen. Tämä teki Knowitin palvelusta kokonaisvaltaista."

Ketterä yhteistyö teki pilvimatkasta tehokkaan ja tuloksellisen

Knowitin vahva tuntemus Azuresta ja AWS:tä vakuutti Baronan kumppanin valinnassa, sillä se toi merkittävää lisäarvoa pilvimigraatioprojektiin.

- Etsimme kumppania, jolla olisi sekä vakuuttavaa näyttöä pilviosaamisesta, että riittävästi resursseja toteuttaa pilvimigraatio. Oli suuri etu, että saimme apua myös jo olemassa olevan AWS-ympäristömme hallintaan ja kehittämiseen. Tämä teki Knowitin palvelusta kokonaisvaltaista, Nevalainen tähdentää.

Knowitin ja Baronan pilvikumppanuutta yhdisti käsitys ratkaisukeskeisestä ja läpinäkyvästä työskentelytavasta. Pilvimatkan aikana ratkaisuja testattiin ja iteroitiin matalalla kynnyksellä. Tämä sekä tehosti projektin läpivientiä että toi näkyväksi pilvimigraation ratkaisujen arvon läpi projektin.

Baronalla kiitetäänkin Knowitin asiantuntijoita, joiden tekemisen ja kehitysideoiden myötä projekti rullasi sujuvasti eteenpäin.

- Knowitin asiantuntijat ovat hyvin proaktiivisia ja heillä on kattavasti näkemystä ja kokemusta yhteistyön kehittämisestä. Me Baronalla arvostamme ketterää yhteistyötä. Knowit olikin meille työskentelytavoiltaan sopiva kumppani, sillä heiltä löytyy sekä perusteellinen pilviosaaminen että toimeen tarttuva asenne. Kumppanuus on ollut tehokasta, Nevalainen kiittää.

Pilvimigraation aikana luotiin yhteisiä toimintamalleja ja prosesseja, joiden avulla yhteistyölle saatiin vahva perusta myös tulevaisuuden pilvikumppanuutta ajatellen. Azure-pilvimigraatio tarjosi vakuuttavaa näyttöä pilvenhallinnasta, minkä myötä Knowitin ja Baronan yhteistyö on jatkunut sekä Azure- että AWS-ympäristöissä.

Ota yhteyttä
Jussi Siuro
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun