Tutkimus ja innovointi ovat DeLavalin keskeisiä toimintoja, ja digitaaliset palvelut ovat vahvasti esillä. Tavoitteena on auttaa maidontuottajia parantamaan päätöksentekoa, lisäämään tehokkuutta ja kiinnittämään entistä enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin.

Tämän päivän maitotilaa voidaan pitää korkean teknologian keskuksena yrityksessä joka toimii 24/7, 365 päivää vuodessa - jossa eläinten hyvinvointi ja tehokkuus ovat kaksi tärkeää rakennuspalikkaa, joilla tilasta tehdään kannattava ja tuottava.

DeLavalin laitteistolla varustetuilla tiloilla on nyt sekä laitteisto- että digitaalisia ratkaisuja, joissa lehmät on merkitty antureilla, jotka keräävät arvokasta tietoa. Tietojen analysoinnin tuloksena saadaan parempaa tukea päätöksentekoon, jonka avulla maatilaa voidaan käyttää maksimaalisella kapasiteetilla ja keskittyä vahvasti eläinten hyvinvointiin.

Knowit on tärkeä kumppani DeLavalille kehittäessään edistyneitä järjestelmiä, jotka keskittyvät digitaalisiin palveluihin. Heidän vahva osaamisensa ja sitoutumisensa mahdollistavat maailman johtavien järjestelmien ja palveluiden luomisen DeLavalin asiakkaille.

Lars Bergmann, DeLaval Digital Services EVP

Seuraava askel DeLavalin digitaalisessa kehityksessä - digitaalisten palveluiden lisääminen

DeLavalin ydintoimintoihin kuuluu lypsylaitteiden valmistaminen maidontuottajille. Digitaalisten ratkaisujen rakentaminen ja palveluntarjoajaksi ryhtyminen luo erilaisen haasteen tekniikan, organisaation ja kulttuurin suhteen.

Seuraavan sukupolven tietoalustan uudistamiseksi ja luomiseksi käynnistettiin ohjelma, jonka tavoitteena on tarjota digitaalisia palveluja samanaikaisesti DeLavalin tarjoamien koneiden kanssa.

DeLaval tarvitsi yhteistyökumppanin, joka pystyisi täyttämään vaatimukset korkeasta tuottavuusvauhdista, skaalautuvasta ja joustavasta työstä sekä taatusti nopeasta markkinoille tulosta. Knowit palkattiin, ja sille annettiin tehtäväksi luoda alustan ensimmäinen sovellus.

Ratkaisu: Sovellus mahdollistaa IoT-yhteyden muodostamisen AWS:n kautta

Knowitin pilvipohjaisen kehittämisen, IoT:n, AWS:n ja Scrumin osaajista koostuva ketterä tiimi kehitti ratkaisun, joka tuottaa maanviljelijälle päivittäisessä työssä käytettävää hyödyllistä tietoa ja analyysejä. Ratkaisu kokoaa yhteen kaiken datan ja vertaa sitä muuhun saatavilla olevaan dataan. DeLavalilla on myös sisäinen innovaatiotiimi, joka rakentaa algoritmeja anturidatan perusteella tehtäviin ennusteisiin koneoppimisen avulla.

Kehitetyssä sovelluksessa kaikki lehmät ovat IoT-yhteydessä AWS:ään, jossa tiedot järjestellään ja koneoppimista käytetään luotettavien tietojen ja ennusteiden tuottamiseen. Kehityksessä käytettyjä menetelmiä ovat mm: Node.JS, Python, Type Script, AWS Greengrass (IoT) MQTT, Lamda, Dynamo DB ja S3.

Pilvipohjainen reaaliaikainen ratkaisu helpottaa maidontuottajien jokapäiväistä työtä

Nyt käytössä on reaaliaikainen ratkaisu sovelluksen muodossa, joka auttaa maidontuottajaa keskittymään lehmien hyvinvointiin. Sovellus ilmoittaa viljelijälle, jos lehmä syö liikaa tai liian vähän, käyttäytyy epätavanomaisesti tai sairastuu.

Ratkaisu auttaa myös ennustamaan, milloin lehmä on valmis siemennykseen, mikä on viljelijälle suuri apu. Järjestelmän tarjoamien oivallusten avulla maidontuottajat voivat vähentää eläinlääkintäkustannuksiaan ja saada arvokasta, käyttökelpoista tietoa, joka voi parantaa maidontuotantoa, lisätä tehokkuutta ja kestävyyttä sekä säästää aikaa.

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 12: Kaikki lehmät ovat IoT-yhteydessä AWS-järjestelmään, jossa tiedot järjestellään ja koneoppimista käytetään luotettavien tietojen ja ennusteiden tuottamiseen. Sovelluksen avulla maidontuottajan jokapäiväistä työtä helpotetaan. Tavoitteena on kestävä maidontuotanto, jossa pääpaino on lehmien hyvinvoinnissa.

Ota yhteyttä
Jali Pieskä
Head of Offering, Principal Consultant
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun