Tavoite

Päivitetyn strategiansa myötä, Armatec aikoo tuplata liiketoimintansa tuloksen kahdessa vuodessa suunnitellun viiden vuoden sijaan. Armatec on erikoistunut rakennusten ja teollisuuden ympäristöystävälliseen virtaustekniikkaan ja yritys toimii useassa maassa. Armatec ratkaisee teknisiä haasteita muun muassa veden, lämmityksen ja jäähdytyksen prosesseihin liittyen ja sillä on laaja tuhansia tuotteita kattava tuoteportfolio.

Kasvutavoitteen saavuttamiseksi tunnistetut avaintekijät ovat nettomyynnin kasvu, voittomarginaalin parantaminen ja toiminnan vastuullisuuden kehittäminen sekä teknologian tehokkaampi hyödyntäminen.

Lähestymistapa

Toimeksianto käynnistyi välitavoitteiden asettamisella, tarvittavien toimenpiteiden määrittämisellä ja toimintasuunnitelman laatimisella tulevalle kahdelle vuodelle yhdessä Armatecin johdon kanssa.

Strategian implementointia on toteutettu jo kahdeksan kuukauden ajan sprinteissä ja tähän mennessä noin 30 % tavoitteesta on toteutunut. Projektin osakokonaisuudet ovat tähän mennessä liittyneet muun muassa hankintaan, hinnoittelun optimointiin ja kustannustehokkuuden parantamiseen organisaation sisällä. 

Tiimimme työskentelee tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa varmistaen toimenpiteiden etenemisen ja tapahtumisen aikataulussa, sekä samalla toimittaen analyyseja, tietoa ja osaamista edellä mainituilta alueilta. 

Ota yhteyttä
Maria Åberg
CEO, Knowit Insight Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun