Joukko ihmisiä.

Haaste

Ericsson halusi ottaa käyttöön ideoiden ja innovaatioiden hallinnan tukijärjestelmän, joka edistäisi myös yhteistyötä kumppanien kanssa. 

Vaatimusmäärittelyjä ei ollut, vaan ne laadittiin projektin aikana. Kehitystiimillä ei ollut aiempaa kokemusta innovaatioiden hallinnasta. Aikataulu oli tiukka, niin kuin aina. 

Toimeksianto

Knowit Insight sai tehtäväkseen johtaa Ericssonin uuden innovaatioiden hallinnan tukijärjestelmän kehittämistä. Tarjosimme lähitukea, kun Ericssonin yli 100 000 käyttäjää otti järjestelmän käyttöön.

  • Suunnittelimme yhdessä uudet toimintatavat ja rakenteet.
  • Kehitimme ja toimitimme uuden tukijärjestelmän.
  • Varmistimme, että kehitys tapahtui läheisessä yhteistyössä innovaatiotyön avainhenkilöiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa.
  • Pilottiprojektin työvirrasta vastaaminen teleoperaattoreille, innovaatiotyöhön liittyvän järjestelmätuen valmistelu yhteistyöyrityksissä ja yhdessä yhteistyöyritysten kanssa.
  • Työtapojen muuttaminen projektiluonteisesta työstä tiekarttaan perustuvaan ketterään jatkuvaan kehittämiseen.

 

Matkapuhelinta kädessään pitävä mies.

Lopputulos

Nyt Ericssonilla on upouusi innovaatioiden tukityökalu. Projektin vaatimuksia, aikaa, kustannuksia ja laatua koskevat tulokset vastasivat odotuksia ja jopa ylittivät ne.

Ericsson on solminut sopimuksen erään strategisen kumppaninsa kanssa työkalun käytöstä. Myös muut yhteistyökumppanit suunnittelevat työkalun käyttöönottoa.

Projekti muuttui tiekarttaan perustuvaksi ketteräksi jatkokehitysprosessiksi, jolla on vuosibudjetti.

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant
Alkuun