Tuotteiden alati lyhentyvä elinkaari ja kiihtyvällä tahdilla tulevat uudet palvelut asettavat paineita sekä tuotekehitykselle että verkkokapasiteetin lisäämiselle. Kilpailu on kovaa ja tehostamistarve suuri. Konsultteja käytetään, jotta palvelut ja tuotteet voidaan tuoda markkinoille nopeammin. Lisäksi konsultteja käytetään osaamisen vahvistamiseen ja toiminnan tehostamiseen.

Kilpailu operaattorien välillä on koventunut, kun markkinoille on tullut uusia toimijoita. Operaattorit pyrkivät vastaamaan kehitykseen tehostamalla toimintaansa ja tarjoamalla uudenlaisia palveluja, kuten yritysasiakkaiden datakeskusten ylläpitopalveluita.

Alkuun