Knowitin toiminnan ytimessä on kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen teknologian avustuksella. Knowitin asiakas, tekstiilipalveluyritys Lindström on tehnyt sen, mihin useimmilla yrityksillä on vielä pitkä matka: se hyödyntää mitattavasti yhteistyön tuloksena saatua dataa kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamiseen. 

24 maassa ja yli 237 000 asiakasta palvelevan Lindströmin liiketoiminnasta syntyy päivittäin valtava määrä tietoa. Jo yksin rfi d-tunnisteilla varustetut yli viisitoista miljoonaa työvaatetta kerryttävät analysoitavaa datavarantoa melkoisesti. Jalostettu data palvelee Lindströmin keskeisiä vastuullisuustavoitteita, joiden mukaan se tähtää täysin hiilineutraaleihin palveluihin vuonna 2035 ja sitoutuu Science Based Targetin mukaiseen ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen. 

Poistotekstiilit kiertoon 

Lindströmin strateginen tavoite on kierrättää vuonna 2025 kaikki poistotekstiilit sen kumppaneiden avulla esimerkiksi tekstiilikuiduksi. Näin aiempi jäte muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan pitkällä, sillä Lindströmiltä löytyy kierrätyskumppani jo 18 maasta ja sen kierrätysaste on yli 60 prosenttia. 

"Analytiikan avulla voimme selvittää koko konsernin tasolla tai yhden pesulan osalta, miten poistotekstiilit päätyvät kierrätykseen. On tärkeää, että voimme viedä tiedon helpossa muodossa sinne, missä työ tehdään. Näin tiedolla voidaan aidosti ohjata päivittäistä toimintaa", Lindströmin data- ja analytiikkakumppani Knowitin Senior Analytics Consultant Ville Hirvelä sanoo. 

Data tuottaa asiakasarvoa 

Ympäristövastuullisuuteen liittyvä data on osa Lindströmin tuottamaa asiakasarvoa. "Pyrimme asiakkaidemme kanssalöytämään datapohjaisia keinoja, joilla vähennämme työvaatteiden hävikkiä. Löysimme datan tuomat asiakaskokemuksen hyödyt sekä näkymiä tuleviin datapohjaisiin lisäpalveluihin", Huttunen sanoo. 

Ympäristövaikutusten raportoinnissa asiakkaalle Lindström on ollut jatkuvasti proaktiivinen ja esitellyt asiakkailleen, mitä dataa asiakas voi heiltä saada. Edelläkävijät ovat jo siihen tarttuneet. 

"Asiakkaamme, jotka tekevät itse vastuuraportointia ja ovat sitoutuneet hiilineutraalisuustavoitteisiin, tulevat tarvitsemaan alihankkijoiltaan tarkat päästötiedot. Tämä tulee yhä useammin vastaan jo siinä vaiheessa, kun asiakkaamme valitsee kumppaninsa", Huttunen kertoo. 

Koska Lindströmin toimintaa on ohjattu jo pitkään datalähtöisesti, sekä dataa että datalähteitä piisaa. 

– Datasta saadaan paras hyöty, kun yhdistämme eri datalähteitä. Näin voimme analysoida laajemmin liiketoimintaa ja selvittää sellaisia ongelmia, joita ei yhden datalähteen avulla ole mahdollista ratkaista, Hirvelä valaisee. 

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Knowit peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun