Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

LINDSTRÖM

Tekstiilijätettä pystytään vähentämään dataohjatusti

TEKSTIILIPALVELUT

Lindströmin ja Knowitin kumppanuus todistaa, miten teknologian avulla voidaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet ja tuottaa samalla uutta arvoa asiakkaille.

Knowitin toiminnan ytimessä on kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen teknologian avustuksella. Knowitin asiakas, tekstiilipalveluyritys Lindström on tehnyt sen, mihin useimmilla yrityksillä on vielä pitkä matka: se hyödyntää mitattavasti yhteistyön tuloksena saatua dataa kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamiseen. 

24 maassa ja yli 237 000 asiakasta palvelevan Lindströmin liiketoiminnasta syntyy päivittäin valtava määrä tietoa. Jo yksin rfid-tunnisteilla varustetut yli viisitoista miljoonaa työvaatetta kerryttävät analysoitavaa datavarantoa melkoisesti. Jalostettu data palvelee Lindströmin keskeisiä vastuullisuustavoitteita, joiden mukaan se tähtää täysin hiilineutraaleihin palveluihin vuonna 2035 ja sitoutuu Science Based Targetin mukaiseen ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen. 

"Meidän on ymmärrettävä sekä oman toimintamme että alihankintaketjumme päästöt. Kun tunnistamme, millä toimenpiteillä on suurin vaikuttavuus tavoitteisiimme kussakin ajan hetkessä, voimme kohdentaa investointimme ja kehityshankkeemme oikein", kertoo Lindströmin Ecosystems and Sustainability -osaston Senior Vice President Anna-Kaisa Huttunen. 

Poistotekstiilit kiertoon

Lindströmin strateginen tavoite on kierrättää vuonna 2025 kaikki poistotekstiilit sen kumppaneiden avulla esimerkiksi tekstiilikuiduksi. Näin aiempi jäte muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi. Tavoitteen saavuttamisessa ollaan pitkällä, sillä Lindströmiltä löytyy kierrätyskumppani jo 18 maasta ja sen kierrätysaste on yli 60 prosenttia. 

"Analytiikan avulla voimme selvittää koko konsernin tasolla tai yhden pesulan osalta, miten poistotekstiilit päätyvät kierrätykseen. On tärkeää, että voimme viedä tiedon helpossa muodossa sinne, missä työ tehdään. Näin tiedolla voidaan aidosti ohjata päivittäistä toimintaa", Lindströmin data- ja analytiikkakumppani Knowitin Senior Analytics Consultant Ville Hirvelä sanoo. 

Lindströmin pesulatoiminta saa Knowitin laatimien raporttien ja analytiikan avulla jatkuvaa, monipuolistaja ymmärrystä lisäävää dataa. Pesuloiden toiminnasta seurataan, miten tehokasta ja ympäristöystävällistä se on sekä miten paljon siitä syntyy päästöjä ja jätettä. 

"Tekstiilijätteen valtava määrä on suuri globaali haaste. Haluamme olla toimialamme johtava kestävän kehityksen toimija ylituotannon ja tekstiilijätteen vähentäjänä. Pääsemme tähän toimintaa tehostamalla sekä auttamalla asiakkaitamme toimimaan vastuullisemmin ja kestävämmin", Huttunen avaa.  

Veden ja energian säästöstä Lindströmillä on näyttöjä, niiden kulutus per pesty tekstiilikilo on puolittunut 30 vuodessa samalla kun liiketoiminta on moninkertaistunut. 

Data tuottaa asiakasarvoa

Ympäristövastuullisuuteen liittyvä data on osa Lindströmin tuottamaa asiakasarvoa. "Pyrimme asiakkaidemme kanssalöytämään datapohjaisia keinoja, joilla vähennämme työvaatteiden hävikkiä. Löysimme datan tuomat asiakaskokemuksen hyödyt sekä näkymiä tuleviin datapohjaisiin lisäpalveluihin", Huttunen sanoo. 

Ympäristövaikutusten raportoinnissa asiakkaalle Lindström on ollut jatkuvasti proaktiivinen ja esitellyt asiakkailleen, mitä dataa asiakas voi heiltä saada. Edelläkävijät ovat jo siihen tarttuneet. 

"Asiakkaamme, jotka tekevät itse vastuuraportointia ja ovat sitoutuneet hiilineutraalisuustavoitteisiin, tulevat tarvitsemaan alihankkijoiltaan tarkat päästötiedot. Tämä tulee yhä useammin vastaan jo siinä vaiheessa, kun asiakkaamme valitsee kumppaninsa", Huttunen kertoo. 

Koska Lindströmin toimintaa on ohjattu jo pitkään datalähtöisesti, sekä dataa että datalähteitä piisaa. 

"Datasta saadaan paras hyöty, kun yhdistämme eri datalähteitä. Näin voimme analysoida laajemmin liiketoimintaa ja selvittää sellaisia ongelmia, joita ei yhden datalähteen avulla ole mahdollista ratkaista", Hirvelä valaisee. 

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Knowit peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

SDG Tavoite 12 - Vastuullista kuluttamista

Erkki Ruskio

Client Executive

Knowit Solutions