Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

PAULIG

Pauligin uuden järjestelmän arkkitehtuuri katselmoitiin jo testausvaiheessa Azure Well-Architected Reviewllä

VÄHITTÄISMYYNTI JA PALVELUT

Saadakseen lisänäkemystä uuden tuotannonohjausjärjestelmänsä arkkitehtuurista jo testausvaiheessa erityisesti verkkoratkaisun osalta, Paulig tarttui Knowitin ehdotukseen Pilviarkkitehtuurin katselmoinnista (Well-Architected Review) Azure-ympäristössään. Lopputuloksena oli kehuja ja kehitysehdotuksia, joita nyt toteutetaan prioriteettijärjestyksessä.

Pauligilla on meneillään globaali hanke tuotannonohjaus- (manufacturing execution system, MES) ja toiminnanohjausjärjestelmien (enterprise resource planning, ERP) uudistamiseksi. Pauligin toiveena oli ymmärtää testausvaiheessa olevan tuotannonohjausjärjestelmän arkkitehtuuria paremmin erityisesti verkkoihin liittyen. Kun Knowit tarjosi Azure-ympäristön määrämuotoista katselmointia, Pauligilla todettiin, että ympäristöä voisi tosiaan käydä läpi laajemminkin kuin vain verkon osalta. Standardipalveluna tuotettu, määrämuotoinen Well-Architected Review on kustannustehokas ja nopea tapa saada konsultaatiota pilviympäristöön.

"Koska reviewssä on useita satoja kysymyksiä valmiiksi määriteltynä, ja sen materiaaleihin voi tutustua etukäteen, päästään toteutukseen paljon nopeammin kuin jos tehtäisiin täysin konsultatiivisesti. Uusi järjestelmä tulee aluksi käyttöön osassa Pauligia, 3-4 vuoden sisällä kaikkialle. Ajankohta arvioinnille oli otollinen, koska nyt luodaan pohjaa kymmenien vuosien käytölle", kertoo Jussi Mäkelä, Paulig Groupin Tech Lead, Infrastructure Services.

Koska tuotantoympäristöä ei vielä ollut, kohdistettiin arviointi testiympäristöön. Arvioinnilla haluttiin varmistaa, että arkkitehtuuri oli linjassa koko projektin alkuperäisten vaatimusten ja suunnitelmien kanssa. Vaatimukset ovat selkeitä: Järjestelmän halutaan skaalautuvan ylös- ja alaspäin automaattisesti kuormituksen määrään perustuen. Sen halutaan olevan aina redundanttinen eli vapaa yksittäisistä rikkoutuvista komponenteista sekä hyvin vikasietoinen. Lisäksi järjestelmän pitää olla aina järkevästi hallittavissa. Samalla kokonaisuus pyritään pitämään mahdollisimman selkeänä ja manuaaliset ylläpitotyöt mahdollisimman vähäisinä.

Standardipalveluna tuotettu, määrämuotoinen Well-Architected Review on kustannustehokas ja nopea tapa saada konsultaatiota pilviympäristöön.


Paulig WAR coffee beans

Well-Architected Framework huomioi kulut, toiminnan ja luotettavuuden

ElectriCity on ympäristö, jossa testataan uusia julkisen liikenteen tuotteita ja palveluja, ja se toimii inspiraation lähteenä tulevalle kaupunkikehitykselle. Uusi bussilinja 55 kulkee hiljaisilla, pakokaasuttomilla busseilla, jotka ottavat matkustajia kyytiin terminaalien sisätiloissa ja toimivat uusiutuvalla sähköllä.

Cybercom (nykyisin Knowit) on kehittänyt hankkeen IT-ympäristön yhdessä kumppaneiden kanssa. IT-ympäristön avulla julkisen liikenteen matkustajat voivat käyttää täysin uusia palveluja ja tietoja ajoneuvoista käsin.

Vuonna 2015 järjestetyssä innovaatiokilpailussa voitiin ladata tietoja koko Västtrafikista, jotta osallistuneet tiimit pystyivät rakentamaan sovelluksia paikallisliikenteen parantamiseksi entisestään. Järjestelmään sisältyy myös suunnitelmia kimppakyytejä ja polkupyöräkyytejä varten.

ElectriCity on saanut Euroopan aurinkopalkinnon 2015 liikenne- ja liikkuvuusluokassa. "Esimerkillinen hanke uusiutuvalla energialla toimivasta julkisesta liikenteestä osana kaupungin ja tutkimuksen välistä yhteistyötä".

Paulig WAR caramel latte

Teknisiä ja hallinnollisia suosituksia prioriteettijärjestyksessä

Raportti käydään aina läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Siinä kerrotaan, mikä on jo kunnossa, ja mitä voitaisiin kehittää. Kaikista ympäristöistä löytyy yleensä jotain parannettavaa, sillä pilven ominaisuudet kehittyvät jatkuvasti. Katselmointi auttaa huomioimaan ja tarkastelemaan kokonaisuutta hyvin kattavasti. Pauligin osalta yhtenä  arvioinnin motivaattorina ollut verkkopuoli osoittautui hyvällä mallilla olevaksi. Jokaiseen pilariin kertyi useampia hyvin toteutettuja ratkaisuja, mutta suosituksia oli arvioinnille tyypillisesti useita. Raporttiin ne koostettiin 13 kohtaan, joista tehtiin priorisointi. Mukana oli pieniä konfiguraation muutoksia, jotka on helppo ja nopea korjata. Osa niistä onkin jo tullut Knowitille jatkuvan yhteistyön mallin mukaisesti kehitettäviksi.

Well-Architected Review antaa myös muita kuin teknisiä suosituksia, kuten hallinnallisten prosessien kehittämistä parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. Uutta sovellusta käyttöönottaessa kaikkea huomioitavaa ei löydä asennusohjeista. Well-Architected Reviewstä onkin hyötyä kaikenlaisille yrityksille pilvimaturiteetin tasosta riippumatta. Optimitilanteessa arviointi tehdään säännöllisesti, esimerkiksi puolivuosittain, jotta voidaan yhdessä löytää seuraavat priorisoitavat kohteet.

Pauligin tapauksessa arvioinnin tavoitteena oli tarkistaa teknisen ympäristön ja ratkaisun toimivuus sekä katselmoida hallinnollinen puoli. Koska kaikkea ei oltu testausvaiheessa olevalle ympäristölle vielä määritelty, suurin osa tehdyistä havainnoista keskittyi palveluhallintaan operational excellence -pilarissa.

Azuren Well-Architected Framework koostuu viidestä pilarista, joista puhutaan yleensä niiden englanninkielisillä nimillä cost optimization, operational excellence, performance efficiency, reliability ja security.


Paulig WAR takeaway tea

"Arvioinnista saimme hyvän muistilistan, mitä täytyy laittaa kuntoon, ennen kuin olemme valmiita menemään tuotantoon. Eniten huomioita nousi roolituksiin ja vastuisiin liittyvissä kysymyksissä. Nyt alkaa olla viimeinen hetki meidän projektissa määritellä vastuut ennen tuotantoon menoa. Tekniseltä puolelta positiivisena kehitysideana saatiin hyödyntää Infrastructure as Code (infrastruktuurin hallinta ja käyttöönotto koodin avulla manuaalisten prosessien sijaan). Tällaista melko staattista ympäristöä ei perinteisesti tehdä koodilla, mutta se voisi tuottaa lisäarvoa", Jussi Mäkelä arvioi.

Well-Architected Review sopii monenlaisiin tilanteisiin ja se voidaan tehdä yhtä lailla testi- kuin tuotantoympäristöön. Pauligin Jussi Mäkelä on tyytyväinen, että arviointi tehtiin jo melko aikaisessa vaiheessa.

"Suosittelisin tekemään arvioinnin nimenomaan kaksivaiheisesti: Ensimmäisen, kun on kehitteillä oleva ympäristö, joka on jo pitkälle suunniteltu. Joitain osia arvioinnista voisi keventää ja fokusoida enemmän lähtökohtaan, kaikkia viitekehyksen pilareita ei ehkä tarvitsisi käydä läpi. Toinen vaihe kannattaisi tehdä juuri ennen tuotantoon menoa tai vähän sen jälkeen. Tällainen review voisi tuoda arkkitehtuurista nostoja jo ennen kuin lähdetään tekemään asioita väärin. Toki myös jälkikäteen tekeminen on järkevää sekin. Löydökset voi olla parempia, jos järjestelmä on jo ollut käytössä, etenkin, jos jotain haasteita on ilmennyt. Arvioinnilla voidaan selvittää, pystytäänkö niitä ratkaisemaan arkkitehtuurin muutoksilla. Well-architected review on hyvä, koska se arvioi teknisen toteutuksen lisäksi myös muun muassa hallintamallia."

Miia Puranen

Client Executive

Knowit Solutions