Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

PAULIG

Pilven hallintamalli palvelee Pauligin liiketoiminnan nopeasti muuttuvia tarpeita

VÄHITTÄISMYYNTI JA PALVELUT

Suomen suurin kahvitalo ja elintarvikealan suurorganisaatio Paulig siirtyi pilven hallintamalliin, joka mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen digiyhteiskunnan vaatimalla tahdilla. Uudistetun pilviympäristön avulla Paulig voi kehittää uusia palveluja asiakasystävällisemmäksi ja vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan prosessejaan.

Pilvisiirtymä rakennettiin pitkälle tulevaisuuteen kokonaisvaltaisella otteella

Vauhdikkaasti digitalisoituva maailma on luonut Pauligin IT-ympäristölle haasteita toteuttaa liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Kun liiketoiminnan ympäristöt sisältävät muun muassa tehtaiden toiminnanohjausjärjestelmiä, perinteisten konesalien siirtämistä pilveen sekä laskujen käsittelyn prosesseja, vaatimukset pilviratkaisuille ovat monitasoisia.

Usean liiketoimintaympäristön konsernille on tärkeää turvata IT-järjestelmien elinkaari, nopeuttaa järjestelmämuutosten läpivientiä sekä palveluiden rakentamista. Pilven päälle siirtyminen tarkoittaa ennen kaikkea kilpailuedun vahvistamista ketterällä ja turvallisella tavalla.

Knowitin pilven hallintamallin avulla Paulig sai pilvimatkalleen vahvan perustan pitkälle eteenpäin. Pilviympäristön ytimessä on tarjota ratkaisuja, joilla liiketoimintaa voidaan kehittää ennalta määritellyn hallintamallin avulla.

Pauligin uusi pilven hallintamalli antaa selkeät pelisäännöt siihen, miten asioita ja prosesseja tehdään pilvessä oikein. Hallintamallin avulla määritellään miten keskeisimmät pilvipalvelut rakentuvat, ja miten Pauligilla voidaan konkreettisesti lähteä kehittämään ensimmäisiä pilviprojekteja

Pilviympäristön avulla Paulig modernisoi ja kehittää palveluja sekä vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan prosessejaan.


Paulig coffee

Strateginen pilvisiirtymä turvaa kapasiteetin uusille lanseerauksille ja palveluiden kehittämiselle

Knowitin pilviarkkitehtuuriosaaminen mahdollisti suuren pilvisiirtymän läpiviennin siten, että se sopi liiketoiminnan kasvattamisen tarpeisiin. Skaalautuva pilven hallintamalli onkin antanut Pauligille vipuvartta reagoida nopeasti esimerkiksi silloin, kun uusi palvelu täytyy lanseerata nopeasti markkinoille.

Pilvitransformaation pohjalla oli Knowitin strateginen suunnittelu, joka sisälsi esimerkiksi Azure-ympäristöjen infrastruktuuri- ja arkkitehtuurisuunnittelun sekä toteutuksen. Kestävän strategisen pohjan luominen oli olennaista, jotta pilvisiirtymä voitaisiin tehdä mahdollisimman hallitusti pitkälle tulevaisuuteen.
Suurimmat strategiset muutokset liittyivät odotetusti vanhojen tuotantojärjestelmien pilveen siirtämisestä Microsoft Azuren puitteisiin.

Knowitin tarjoama serverless-teknologia ja PaaS-palvelut (Platform as a Service) auttoivat vähentämään tarpeettomia palvelukuormia, skaalautuvuuden ansiosta. Palveluiden pay-as-you-go-hinnoittelu puolestaan tarjosi selkeän kustannusrakenteen. Sen avulla esimerkiksi pilvipalveluiden kustannukset ovat selkeät ja mahdollista lyödä lukkoon kiinteähintaisena kuukausiksi eteenpäin.

Knowitin rooli Pauligin pilvisiirtymän tekijänä ei jäänyt vain toteuttajan tasolle. Knowitin jatkuvat palvelut tarjoavat ylläpidon sekä tukea pilven hallintaa koskeviin kysymyksiin. Azure-sertifioidut pilviympäristöjen asiantuntijat ovat Pauligin tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Kestävän kehityksen liiketoiminta yhdistää pilvimatkan kumppaneita

Olemassa olevien järjestelmien siirto pilven päälle oli Pauligille suuri uudistus, jossa onnistuneella kumppanuudella saatiin kestäviä tuloksia. Pauligille oli olennaista löytää toteuttaja, joka selkeyttäisi pilviymmärrystä ja auttaisi rakentamaan niihin liittyviä palveluita konkretian tasolla.

Myös yhteinen arvopohja kestävän kehityksen edistäjänä on vahva, sillä sekä Paulig että Knowit ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Paulig-konserni on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen niin ihmisten, ympäristön kuin tuottavuuden näkökulmasta. Paulig haluaa edistää kestävän kehityksen toteutumista läpi kansainvälisen arvoketjunsa esimerkiksi raaka-aineiden hankinnassa. Siksi myös pilven hallintamallilta edellytettiin ominaisuuksia, joiden avulla vastuullisen liiketoiminnan prosesseja voitaisiin ylläpitää ja kehittää entistä määrätietoisemmin.

Ratkaisumme edistävät Agenda2030:n tavoitteita

Osallistumisemme tavoitteeseen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Knowit peilaa jokaista asiakasprojektiaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaalle kestäviä pitkälle tulevaisuuteen, ja joiden avulla esimerkiksi energiansäästöä, resurssien sekä fyysisten materiaalien kestävää käyttöä voidaan optimoida.

SDG Tavoite 12 - Vastuullista kuluttamista

Miia Puranen

Client Executive

Knowit Solutions

Paulig coffee beans