Haaste

Finanssivalvonnassa päätettiin keväällä 2018 kokeilla ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälyä yhtenä valvonnan työvälineenä. Pilottihankkeeseen valittiin kaksi erilaista vakiotyyppistä ilmoitusta: sijoituspalveluyritys- ja rahastonotifikaatiot. Notifikaatiot ovat ns. Europasseja, joissa muiden maiden valvontaviranomaiset toimittavat tietoja toisilleen yhtiöistä, jotka aikovat tarjota palveluja notifikaatioilmoituksen vastaanottavassa maassa. Notifikaation avulla ETA-alueella toimiluvan saanut toimija voi tarjota palvelujaan toisessa ETA-alueen valtiossa ilman tästä valtiosta saatua toimilupaa.

Finanssivalvonta vastaanottaa pelkästään tuhansia näitä kahta eri notifikaatiotyyppiä vuodessa. Sähköpostitse saapuvat notifikaatiot sisältävät paljon pakollisia liitetiedostoja, ja niiden käsittely on monivaiheinen prosessi – rutiiniomaista manuaalista työtä on paljon.

Toteutus

Ohjelmistoroboteille opetettiin notifikaatioiden käsittelyprosessit vaihe vaiheelta. Tekoälyn avulla nämä ohjelmistorobotit pystyvät tunnistamaan erityyppiset dokumentit lukemalla vapaamuotoista tekstiä ja teksteistä haluttuja tietoja.

Ensimmäinen robotti koulutettiin käsittelemään sähköposteja ja etsimään sieltä oikeanlaiset notifikaatiot. Toinen robotti koulutettiin käsittelemään rahastonotifikaatioita, joiden muoto on huomattavasti epäsäännöllisempi kuin ensimmäisen robotin käsittelemät notifikaatiot. Näiden vaihtelevuuksien huomioon ottaminen sääntöpohjaisesti oli mahdotonta, joten robottien avuksi kehitettiin tekoäly, joka pystyy käsittelemään vapaamuotoista tekstiä tilastollisella kontekstin tunnistuksella.

Tekoäly ei ole sidoksissa dokumenttien kieleen, vaan se pystyy käsittelemään yhtä hyvin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä dokumentteja. Tekoäly pystyy paitsi luokittelemaan dokumentteja myös poimimaan tiettyjä tietoja riippumatta niiden sijainnista dokumentissa. Tekoäly hyödyntää tietokantaa myös olemassa olevien yhteisöjen nimitietojen tarkastamiseen.

Tulokset

Pilottihankkeen tavoitteena oli vähentää manuaalisen työn määrää, ja tässä onnistuttiin erinomaisesti. Yhden notifikaation käsittelyyn ihmiseltä kului robottiin verrattuna moninkertainen aika (jopa 20 minuuttia), joten vuositasolla tuhansien notifikaatioiden käsittelyn automatisointi on merkittävä ajansäästö. Robotti hoitaa yhden käsittelyprosessin virheettömästi parissa minuutissa.

”Robotin toteutukseen osallistui projektiryhmämme jäsenenä Knowitin ohjelmistorobotiikka- ja tekoälytoteutuksiin erikoistunut konsultti. Hyvän konsultin avulla substanssiosaajan visiot on mahdollista toteuttaa. Haasteita matkan varrella oli, mutta sitkeydellä nekin saatiin käännettyä voitoiksi. Suosittelen lämpimästi liiketoimintayksiköitä käynnistämään robotiikka- ja tekoälyprojekteja, sillä prosessien tehostamismahdollisuudet ovat niin merkittäviä”, kannustaa Henna Toivonen, joka työskentelee vastuuvalvojana Finanssivalvonnan Digitalisaatio ja pakkipalvelut -osastolla. Hän on päätyönsä ohella toiminut Finanssivalvonnan ensimmäisen robotiikkapilottihankkeen vetäjänä. ”Robotiikka on nyt osa Finanssivalvonnan vuoden 2019 toiminnansuunnittelua, joten uusia robottityökavereita on tulossa lisää”, jatkaa Toivonen.

Katso Finanssivalvonnan älykkäistä roboteista seminaariesitys Youtube-kanavaltamme

Alkuun