Vuosikymmenten ajan he ovat järjestäneet roskien keräyskampanjoita ja tarjonneet lapsille koulutusta aiheesta. Lisäksi he ovat kehittäneet uusia menetelmiä roskien määrän mittaamiseksi erilaisissa ympäristöissä. Yksi näistä tavoista on joukkoistaminen, mihin kehitettiin mobiilisovellus. Sovelluksen avulla kansalaiset voivat ilmoittaa ilkivallasta ja erilaisista roskista kunnille. Kunnat voivat käyttää, hallita ja analysoida näitä raportteja verkkopohjaisen koontinäytön avulla.

Tämän projektin päätavoitteena oli uudistaa jo olemassa olevat toimimattomat mobiili- ja verkkosovellukset käyttämällä AWS:ää ja muita nykyaikaisia teknologioita. Toissijainen tavoite hankkeessa oli tutkia mahdollisuuksia käyttää tietokonenäköä automaattiseen roskan tunnistukseen.

Joskus loistava käyttökokemus edellyttää kieltäytymistä

Alkuperäisiä iOS- ja Android -sovelluksia kehitettiin tuoreella modernilla muotoilulla säilyttäen tärkeät olemassa olevat toiminnot. Uusi chat-ominaisuus lisättiin helpottamaan viestintää kansalaisen ja kunnan välillä ja helpottamaan raportoidun roskan paikantamista.

Knowitin IZ-divisioona vastasi sovelluskehityksestä, projektitoimituksesta ja uusien ominaisuuksien ideoinnista ketterin menetelmin. Håll Sverige Rent oli osallistunut AWS:n marraskuussa 2019 järjestämään Hackathon-tapahtumaan, jonka voitti heidän ideansa konenäön hyödyntämisestä jätteiden automaattiseen tunnistamiseen. Tässä projektissa Knowitin IZ-tiimi tutki, olisiko järkevää sisällyttää konenäkötoiminnallisuus uuteen sovellukseen.

 

- Valitettavasti lyhyt vastaus tähän oli ei. Jätteiden tunnistamiseen käytetyt koneoppimismallit (Mask R-CNN ja DetectoRS) olivat liian epätarkkoja ja heikentäisivät huomattavasti käyttäjäkokemusta, Knowitin IZ-johtaja Nathan Nylund selittää.

Tiimi analysoi uudet teknologiat tarkkaan, ja päätyi lopulta siihen, ettei koneoppimistoimintoa kannata korvata konenäkötoiminnallisuudella. Mielekkään käyttäjäkokemuksen säilyttämistä sovelluksessa pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Vaikka tällä kertaa konenäkötoiminnallisuuttaa ei otettu käyttöön, analyysista kerättiin oppimateriaalit talteen seuraavaa iteraatiota varten.

Sovellus auttaa Ruotsin kuntia keskittymään ongelmiin ja työskentelemään yhdessä kansalaisten kanssa taistelussa kohti roskatonta maata.

Erinomainen sovellus on kehitetty käyttäjän näkökulmasta

Stefan Hållberg ja Hanna Nyström Håll Sverige Rentistä olivat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Sovellus auttaa heitä ja Ruotsin kuntia keskittymään ongelmiin ja työskentelemään yhdessä kansalaisten kanssa taistelussa kohti roskatonta maata.

Asiakas kehui Knowitia myös hyvästä näkemyksestä tehdä sovelluksesta interaktiivisempi, jolloin käyttäjät voivat saada palautetta lähettämistään raporteista ja kunnat voivat pyytää lisätietoja.

- Knowitin tiimi on ollut erittäin avulias ja ammattitaitoinen tämän projektin aikana. Käytyään läpi käyttäjien tarpeet ja ideamme uudesta sovelluksesta, he tekivät siitä jotain, joka oli paitsi toimiva myös helppokäyttöinen. He ovat todella hyviä näkemään asioita käyttäjän näkökulmasta, kiinnittäen tarkasti huomiota yksityiskohtiin,

Hanna Nyström sanoo.

Yhteinen intohimo kestävään kehitykseen

Håll Sverige Rent ja Knowit jakavat intohimon kestävään kehitykseen. Knowit peilaa jokaisen asiakasprojektin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kaikkien palveluiden ytimessä on halu toteuttaa asiakkaalle kestäviä ratkaisuja pitkälle tulevaisuuteen.

Håll Sverige Rent -säätiö, jonka Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto perusti vuonna 1983, toimii ensisijaisesti YK:n kestävyystavoitteiden 11, 12 ja 14 kanssa. Ne kaikki olivat selvästi keskeisiä tässä yhteisprojektissa.

Kestävän kehityksen tavoite 11 - Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat

E-WEB-Goal-11.jpg

Puhdistamalla ja estämällä roskia vähennämme kaupunkien ympäristövaikutuksia ja pidämme samalla julkiset paikat ja viheralueet turvallisina.

 

Tavoite 12 - Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys

E-WEB-Goal-12.jpg

Sovellus auttaa meitä parantamaan jätehuoltoa ja minimoimaan päästöjä ympäristöön.

Tavoite 14 - Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä

E-WEB-Goal-14.jpg

Pitämällä maa ja rannat puhtaina vähennämme meren roskia ja saastumista.

Ota yhteyttä
Jussi Siuro
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun