Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

LÄHITAPIOLA

Varhainen laadunvarmistus tuo LähiTapiolassa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä

PANKKI-, RAHOITUS- JA VAKUUTUSALA

LähiTapiola on pitkään panostanut voimakkaasti digitaalisen toiminnan kehittämiseen. LähiTapiolan kumppanina Knowit on ollut mukana varmistamassa laatua lukuisissa toimitusprojekteissa. Hankkeen varhaisessa vaiheessa aloitettu laadunvarmistus auttaa välttämään kalliita ja aikaa vieviä virheitä ennen palvelun julkaisua.

Voimakkaasti digitaaliseen asiakaskokemukseen panostava LähiTapiola on korvaamassa useita järjestelmiä uudella teknologialla. Tekemistä on paljon ja kumppanien avulla vahvistetaan osaamista ja tasoitetaan työkuormaa. 

Knowit on ollut LähiTapiolan kumppani jo vuosituhannen vaihteesta. Yhteistyö alkoi testauskoulutuksesta, ja ensimmäiset testiautomaatiokokeilut tehtiin yhdessä 2010-luvulla. Nyt Knowitilla on keskeinen rooli laadunvarmistuskumppanina. Testauspäälliköiden, testaajien sekä testiautomaation ja laadunvarmistuksen asiantuntijoiden lisäksi Knowit avustaa testiaineistojen hallinnassa ja varmistaa, että se on vaatimusten mukaista. 

"Laadunvarmistuksen kumppanina Knowit osaa etsiä meille oikeanlaiset osaajat ja voin luottaa siihen."


Teemu Laukkanen

Service Director, LähiTapiola

LähiTapiola customers

Laadunvarmistuskumppani huolehtii vastuista projektin eri vaiheissa

Knowit tuo LähiTapiolan tiimiin mm. testauspäälliköitä, jotka ovat mukana kehitystöiden eri vaiheissa. Tarvittaessa Knowit on auttanut myös muissa tehtävissä, ja jopa ollut mukana auttamassa uusien ammattilaisten rekrytoinnissa. 

Ketterän ympäristön periaatteiden mukaisesti yhteistyö toimii kaikkien osapuolten kanssa. Knowit laadunvarmistuskumppanina on asiakkaan edunvalvoja, ja niinpä Knowitin testauspäälliköt auttavat myös muita toimittajia onnistumaan sekä saavuttamaan yhdessä sovitut tavoitteet asiakkaan eduksi. 

Projekteissa laadunvarmistus on painottunut kehitystöiden loppupäähän ja painopistettä on siirretty merkittävästi aiempaa vaiheeseen, että virheet saadaan kiinni mahdollisimman aikaisin. Mitä aikaisemmin virheet korjataan, sen edullisempaa se on. Kyse ei ole vain testiautomaation tai testaajien lisäämisestä, vaan prosessin kokonaisvaltaisesta muuttamisesta. 

"Laatu syntyy rakentamalla laatu toimintamalleihin sisään ja se on osa jokaista vaihetta, sekä jokaisen toiminnassa mukana. Alkaen idean laadusta tuotantokäyttöön saakka. Pyrimme automatisoimaan kehitysputkea ja kehittämään toimintaamme jatkuvasti. Hyödynnämme paljon dataa toimintamme kehittämisessä. Tavoitteena on löytää virheet mahdollisimman aikaisin, jolloin virheiden korjaaminen on edullisempaa ja siksi panostamme prosessin alkupäähän", kertoo LähiTapiolalla laadunvarmistuksesta vastaava Service Director Teemu Laukkanen. 

LähiTapiolan pääkonttori Espoossa

Yhteiset tavoitteet ja luotettava kumppani laadun takuuna

Laadunvarmistuskumppanina Knowitin tehtävä on huolehtia, että toimituksesta vastuulliset tahot huolehtivat oman kehitysvaiheensa testauksesta. Seuraavassa vaiheessa kaikkea ei testata uudestaan, koska toimivuus on jo testattu ja läpinäkyvästi osoitettu edellisessä vaiheessa. 

Knowitin avulla uusia ketterämpiä toimintapoja ja varhaisen vaiheen testaamista on saatu jalkautettua kiitettävästi, ja knowitlaisia on kuultu johtoryhmässä asti. Onnistumisen salaisuuksia ovat toimintaympäristön tunteminen, määrätietoinen viestintä ja asioiden kertaaminen tarvittavan usein. 

LähiTapiolaa kehutaan yleisesti poikkeuksellisen hyvästä työilmapiiristä ja avoimesta kommunikaatiosta. Toimintaa halutaan aidosti kehittää ja myös kumppaneita kuullaan sekä ollaan valmiita tekemään muutoksia. 

"Teemme yhdessä töitä yhteisen tavoitteen eteen ja kohtelemme kaikkia samanarvoisesti, työnantajasta riippumatta. Konsultit ovat osa LähiTapiolaa, eivät toimittajia. Konsultit tietävät missä mennään, mitä tavoitellaan ja auttavat meitä tavoitteiden saavuttamisessa. Knowitlaisiin voi luottaa ja heidän kanssaan asiat toimivat ja sovitut työt tulevat tehtyä. Laadunvarmistuksen kumppanina Knowit osaa etsiä meille oikeanlaiset osaajat ja voin luottaa siihen, että asiat hoituvat", Teemu Laukkanen sanoo. 

Ammattimaisen laadunvarmistuksen johtamisen tuoma lisäarvo on selkeä: Oikealla laadunvarmistusprosessilla projektin aikataulut pitävät paremmin. Laadunvarmistuksen ja sen toimien osuus projektista on suuri, jopa 60‒70 %, joten oikea-aikainen laadunvarmistus ja ketterät korjaustoimet ovat kokonaisaikataulun ja kustannuksien kannalta jopa tuotantovaihetta merkittävämpiä. Ennakoivan, kokonaisvaltaisen laadunvarmistuksen avulla saadaan myös laadukkaampia ja paremman asiakaskokemuksen tuovia sovelluksia tuotantoon. 

Tarja Rantala

Client Executive

Knowit Solutions