Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

KONE

KONE – Ketterät tiimit tuovat jatkuvaa liiketoiminta-arvoa

TEOLLISUUS

Knowit ja KONE perustavat yhteistyökäytäntönsä ketterään ohjelmistotiimimalliin. Uusi tiimimalli nojaa konseptiin, jossa ketterä, ammattitaitoinen ja skaalautuva tiimi auttaa saavuttamaan paremmat tulokset moderneissa digiliiketoimintaympäristöissä.

IT-konsulttiyritys Knowit on ollut KONEen yhteistyökumppani tutkimus- ja kehityspalveluissa noin 15 vuoden ajan. KONE on maailmanlaajuinen johtaja ihmisvirtojen suunnitteluun ja hallintaan liittyvissä ratkaisuissa. Yritys pyrkii tekemään ihmisten kulkemisesta turvallista, mukavaa ja luotettavaa tarjoamalla valikoiman hissejä ja liukuportaita sekä ratkaisuja huoltoon, modernisointiin ja uusiin digipalveluihin. KONE on listattu Helsingin pörssiin (Nasdaq Helsinkiin). 

"Olemme olleet todella tyytyväisiä moderniin tapaan, jolla teemme yhteistyötä Knowitin ketterien tiimien kanssa. Suurimpia hyötyjä liiketoiminnallemme ovat olleet projektien tulosten tehostuminen, kehitystyön nopeutuminen ja virheiden väheneminen. Olemme kehittäneet ketteriä menetelmiämme yhdessä Knowitin kanssa, jotta saamme tehokkaita tuloksia ja pystymme tukemaan tiimejämme parhaan asiakasarvon tuottamisessa."


Mikko Rajahalme

IoT & Connectivity SW Program Manager, KONE

Skaalautuvat ja tehokkaat tiimit

Uusi tiimimalli luotiin, jotta saavutettaisiin hyviä tuloksia, ja asiakkaan tutkimus ja kehitys nopeutuisivat. Ketterä tiimimalli perustuu ketterän tiimin luomisen periaatteisiin, jotka mahdollistavat aiempaa tehokkaamman ja jatkuvamman kehitystyön. Tiimi on ryhmä kehittäjiä, joilla on erilainen ja toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus. Tiimin jäsenet ja roolit voivat kuitenkin vaihdella, sillä tiimin on tarkoitus olla optimaalinen ja vastata projektin osaamistarpeisiin.

"Knowitin ketterän tiimin ansiosta voimme yhdessä asiakkaan kanssa tehostaa asiakkaan liiketoimintaa ja kehitysmenetelmiä. Asiakkaalla on tehokas ja skaalautuva ketterä tiimi, joka auttaa kehittämään moderneja palveluita ja tuotteita. Datan hyödyntäminen päätöksenteossa auttaa meitä reagoimaan nopeasti ja asianmukaisin toimin. Tiimi on suurempi kuin sen yksittäinen jäsen, ja ketterällä tiimillä on kaikki mahdollisuudet tehdä tuloksellista yhteistyötä sitoutuneiden ammattilaisten kesken", sanoo Harri Salminen, Business Unit Director, Knowit Solutions. 

Kolme mittaria siivittävät tiimin menestykseen

Knowitin ketterän tiimin suorituskykyä arvioidaan kolmella mittarilla: tiimin tyytyväisyydellä, kompetenssiluottamuksella ja työn fokuksella. Mittaaminen auttaa tiimiä kehittämään suorituskykyään ja tarjoamaan oikea-aikaisia ratkaisuja. Mittareilla on tiimeille suuri merkitys, sillä kahden viikon välein tehtyinä ne kertovat nopeasti tilanteiden muutoksista. Otetaan esimerkiksi yksi mittareista, tiimin tyytyväisyys: mittaustulosten avulla voidaan havaita muutokset tiimin ilmapiirissä. Näin voidaan tunnistaa ongelma ja selvittää sen juurisyyt. Sen jälkeen ongelma voidaan ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa, ja tulosten perusteella voidaan ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin. 

Kompetenssiluottamus mittaa sitä, miten hyvin kukin tiimin jäsen hyödyntää osaamistaan senhetkisissä tehtävissä. Pätevyysmittarit auttavat allokoimaan sopivasti mitoitettuja vastuita oikeille henkilöille ja pitämään heidät motivoituneina. 

Tiimin jäsenet pysyvät motivoituneina, kun heillä kaikilla on sopivan haastavia tehtäviä suhteessa heidän kompetenssitasoonsa. Tiimimallissa painotetaan myös tiimin kompetenssien kehittämistä, johon kullakin jäsenellä on omalta osaltaan hyvät mahdollisuudet. 

Kolmas mittari on työn fokus, ja sen tarkoitus on varmistaa, että työaika käytetään optimaalisesti projektin edistämiseen. Mittausten avulla voidaan seurata, onko fokuksesta poikettu. Poikkeamien tunnistamisen jälkeen ne voidaan ratkaista yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kaikkien mittareiden tarkoitus on seurata tiimiä ja varmistaa, että sen työaika kuluu optimaalisiin projektitehtäviin ja samalla se edistyy kehittämisessä. 

Positiivisen vaikutuksen luominen kestävyyttä painottaen

Tavoite 9: Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri. Rakenna kestävää infrastruktuuria sekä edistä kestävää teollisuutta ja innovaatioita. 

SDG Tavoite 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja

Miia Puranen

Client Executive

Knowit Solutions