Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

METACORE GAMES

Knowit tukee Metacore Gamesia peliliiketoiminnassa

MEDIA, KOULUTUS JA PELIT

Metacore Games Oy on suomalainen, vuonna 2020 perustettu mobiilipeliyhtiö. Yhtiö tunnetaan parhaiten Merge Mansion -hittipelistä, jota on ladattu tähän mennessä yli 45 miljoonaa kertaa. Pelillä on noin 2 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Knowit on tehnyt Metacoren kanssa yhteistyötä eri osa-alueilla datan hallinnasta infran rakentamiseen ja ohjelmistokehitykseen.

Datainfrastuktuuria ja datan visualisointia

Vuoden 2020 lopulla julkaistun Merge Mansionin pelaajamäärän kasvaessa pelidatan käsittelyn merkitys kasvoi. Yhtiöllä oli käytössä vanha lisensoitu dataputki, mutta tavoitteena oli rakentaa oma. Metacore kyseli apuja AWS:ltä ja löysi suosituksesta tiensä Knowitille. Yhteistyössä on käytetty AWS:n natiiveja työkaluja, mikä on helpottanut integrointia asiakkaan ympäristöön ja jo olemassa oleviin työkaluihin.

Ensimmäisenä yhteisprojektina Knowitin datayksikön asiantuntijat suunnittelivat, miten datan hallinta kannattaisi tehdä. Metacorella oli jo silloin työn alla muitakin pelejä, joten valmiutta piti olla reilusti isommallekin tarpeelle sekä datan analysoinnille.

Seuraavaksi Knowit kokosi tiimin tekemään kesäkuussa 2021 käynnistynyttä käyttöönottoa. Ensimmäinen versio uudesta dataputkesta valmistui puolessa vuodessa. AWS:n lisäksi työkaluiksi valittiin Metacoren tarpeisiin parhaiten sopivat Snowflake, dbt sekä datan visuaaliseen analysointiin Tableau.

Yhteistyön lopputuloksena Metacore pääsee itse hallinnoimaan kerättyä dataa. Datan keräys ja analysointi skaalautuvat ja ovat valmiina myös uusien pelien myötä kasvaviin käyttäjämääriin. Dataratkaisuja myös jatkokehitetään jatkuvasti.  

Uskomme, että pitkäjänteisellä ja tiiviillä yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin.


Mika Tammenkoski, CEO

Metacore Games

Merge Mansion

Datan hallinnalla Knowit tukee Metacore Gamesin tehokasta pelaajahankintaa

Peliyhtiölle pelaajien käytöksen ymmärtäminen on kriittisen tärkeää – Metacore haluaa tehdä päätökset pelikehityksestä dataan perustuen. Siinä datan ylläpito on keskeisessä asemassa. Jos datan saanti keskeytyisi, peliä ei voitaisi jatkokehittää tiedon pohjalta.

Knowit tukee Metacorea datan hallinnassa: varsinainen AWS-ympäristö on Metacoren hallinnassa ja Knowit tarjoaa jatkuvan palvelun -tukea kehittämilleen tuotteille. Se tarkoittaa, että Knowitin tehtävänä on valvoa ympärivuorokautisesti data pipelinea, eli datan kulkemista oikeaan paikkaan oikealla hetkellä. Lisäksi datan laatua valvotaan jatkuvasti ennennäkemättömän laajalla palvelulla, jossa dataa seurataan ja määritellään.

Valvonnan ja testaamisen lisäksi keskeisessä roolissa on myös datan mallintaminen. Datan mallinnusta tehdään dbt:llä (data build tool). Datamallit jalostetaan raakadatasta keskitetysti tietokannassa Snowflakessa, ja ne testataan säännöllisesti virheiden ja poikkeavuuksien varalta dbt:n avulla. Snowflaken skaalautuvuuden ansiosta vasteajat datan tuoreudelle pysyvät hallittavissa, jolloin data on ajan tasalla ja valmiina business intelligence -työkalun hyödynnettäväksi.

Tärkeä osa yhteistyötä on myös versionhallinta, joka helpottaa useamman henkilön työskentelyä datamallien parissa. Myös dbt:n tarjoama tietovirran (data lineage) visualisointi auttaa muutosten laajuuden hahmottamisessa.

Hallinta- ja seurantaohjelmisto mainosvideoiden tehokkaaseen hyödyntämiseen

Mobiilipeleissä pelaajien hankinta on keskeinen osa liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa mainontaa pääasiassa sosiaalisessa mediassa, ja skaala on suuri. Koska mainonta on merkittävä investointi, halusi Metacore tehostaa mainonnan hallintaa ja seurata sen tuloksellisuutta tarkasti. 

Knowit sai tehtäväkseen rakentaa verkkopohjaisen käyttöliittymän mainosmateriaalin hallintaan, jakamiseen sekä analysointiin. Mainoksia voi hallinnoida ja jakaa valittuihin kanaviin yhdestä paikasta. Mainonnan data tulee saataville ja analysoitavaksi suoraan samaan järjestelmään, mitä yhtiö muutoinkin käyttää datan analysointiin. 

Merge Mansion grandma's secret

Tiivis yhteistyö tuo parhaat tulokset

Metacore uskoo, että parhaimmillaan yhteistyökumppanit ovat oman tiimin jatke.

“Uskomme, että pitkäjänteisellä ja tiiviillä yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin”, Metacore Gamesin toimitusjohtaja Mika Tammenkoski sanoo.  

“Olemme alusta asti halunneet mahdollistaa mahdollisimman välittömän yhteistyön meidän ja Metacoren omien osaajien kanssa. Yhteisissä projekteissamme meidän ja asiakkaan asiantuntijat keskustelevat päivittäin parhaista toimintatavoista, työjonosta ja muista sillä hetkellä tärkeistä asioista. Kasvokkain tapaaminen on noussut tärkeäksi elementiksi tiiviissä yhteistyössä ja työskentelemme aktiivisesti tämän mahdollistamiseksi”, Knowitin Client Executive Lasse Rantanen kertoo.

“On tärkeää, että odotukset yhteistyön luonteesta ja tuloksista ovat selkeät ja molemmat osapuolet voivat positiivisesti edesauttaa niiden täyttymistä. Meillä on Metacoren kanssa ollut koko ajan hyvä yhteistyöhenki ja molemmat puolet voivat antaa kehitysehdotuksia sekä muutostoiveita pienellä kynnyksellä. Näin asiakas voi viestiä toivomistaan muutoksista ja samalla me pystymme antamaan kehitysehdotuksia, mikäli tunnistamme mahdollisesti toimivampia ratkaisuja kuin alunperin toivottu.”

Lasse Rantanen

Senior Account Manager

Knowit Solutions