Senaatti-kiinteistöt on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Senaatti luo asiakkaidensa kanssa toimivia työympäristöjä ja vastaa niiden ylläpidosta, sekä kehittää valtion kiinteistövarallisuutta ja pitää huolta kulttuurihistoriallisista kohteista.

Puolustuskiinteistöt liittyi osaksi Senaattia 2021 ja samalla brändi-ilme uudistettiin. Tehtävämme oli uudistaa senaatti.fi uuden brändi-ilmeen mukaiseksi ja tuoda Puolustuskiinteistöt osaksi konsernisivustoa. Samoin Senaatin Asema-alueet Oy:n sivusto haluttiin muokata uuden brändi-ilmeen mukaiseksi.


Senaatin palvelua kehitetään tiimillä, johon kuuluu kaksi kehittäjää, UX/UI-suunnittelija, palvelumuotoilija, projektipäällikkö, asiakasvastaava sekä kaksi analytiikka-asiantuntijaa.

Senaatin laaja työympäristöjen osaaminen sekä uudet rakennushankkeet esille

Monilla mielikuva Senaatista on edelleen lähinnä valtion kiinteistöomaisuutta hallinoivana toimijana, vaikka iso osa Senaatin toimintaa on työympäristöjen kehittämistä nykyaikaisen työnteon vaatimuksia vastaavaksi. Senaatilla on vahvaa osaamista esimerkiksi monitilaympäristöistä, coworking-tiloista ja sisäolosuhteista. Uuden sivuston tärkeimpiä tavoitteita on nostaa tätä osaamista paremmin esille ja jakaa asiantuntijatietoa. Senaatti ei vain vuokraa ja myy kiinteistöjä vaan pystyy auttamaan muokkaamaan niistä sellaisia, että ne palvelevat asiakkaan työntekijöitä arjessa mahdollisimman hyvin ja koko organisaation suorituskyky nousee.

Työympäristöjen kehittämispalveluiden lisäksi Senaatin uudet rakennushankkeet haluttiin nostaa sivustolla esiin sekä Puolustuskiinteistöjen toimintaa haluttiin tehdä tunnetuksi.

Sivuston kohderyhmistä ylivoimaisesti suurin on valtionhallinnon työntekijät, joita on 77000. Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat muun muassa Kiinteistömyynnin ja Asema-alueiden asiakkaat sekä asiakkaan tilayhteyshenkilöt ja johto.

Senaatin sivusto on rakennettu WordPressin päälle ja ylläpitäjillä on mahdollisuus rakentaa sivuja isosta määrästä erilaisia elementtejä, jotka palvelevat hyvin juuri tarvitussa tarkoituksessa.

Senaatille tietoturva on ensisijaisen tärkeää ja sivustoa auditoidaan säännöllisesti kolmannen osapuolen toimesta.

Jatkuvalla analytiikalla ja kehitystyöllä tuloksia

Säännöllisissä analytiikkapalavereissa käydään läpi sivuston analytiikkaa ja mietitään kehitystoimia. Toimintamalli on tuottanut tulosta ja senaatti.fi:n sisältöä ja käyttäjäkokemusta optimoidaan säännöllisesti datan perusteella. Optimoinnin avulla sivuston kävijämäärät ovat tasaisesti nousseet. Esimerkiksi eri kävijöiden määrä vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 25 % korkeampi kuin kaksi vuotta sitten.

”Senaatin kanssa työskenteleminen on ollut palkitsevaa, koska tuloksia seurataan tarkkaan ja sivustoja halutaan jatkuvasti optimoida palvelemaan paremmin Senaatin kohderyhmiä ja strategisia tavoitteita”, kiittelee Knowit Experiencen projektipäällikkö Pauliina Tienpää.

Kehitystyö jatkuu

Syksyllä 2022 olemme tekemässä uudistusta liittyen tärkeimpien kohderyhmien käyttäjäpolkuihin ja sivuston rakenteeseen, jotta käyttäjät löytävät vieläkin paremmin heille suunnattujen sisältöjen pariin. Lisäksi olemme rakentamassa elementtikirjastoa, jonka avulla Senaatin ylläpitäjien on helppo nähdä mitä kaikkia komponentteja järjestelmästä löytyy ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin ne sivustolla soveltuvat.

Ota yhteyttä
Susanna Salomaa
Business Unit Lead

Alkuun