Kehitystä oli tehty kukin tykönään, se johti laatuongelmiin. Oli aika vähän yhteisiä käytäntöjä.

Haaste

Suvi Karjula toimii Metsäkeskuksessa projektijohtamisen asiantuntijana, erityisesti testauskäytäntöjen kehittämisen alueella. Hän kuvaa tilannetta, jossa Knowitilta lähdettiin hakemaan apua:

”Sovelluskehitys on meillä hyvin suuressa roolissa voimakkaan digitalisoitumisen myötä. Meillä on pakko olla tietojärjestelmät erityistehtävien suorittamiseen, eikä näihin tarpeisiin löydy ratkaisuja valmiina kaupan hyllyltä”, Karjula taustoittaa. 

”Kehitystä tehtiin kukin tykönään, mikä johti laatuongelmiin. Oli aika vähän yhteisiä käytäntöjä ja termejä – samoista asioista puhuttiin monilla eri nimikkeillä. Tälle piti tehdä jotain.”

Knowit aloitti tilanteen purkamisen esiselvityksellä vuoden 2017 alussa. Useiden haastattelujen pohjalta syntyi näkemys, millaisin toimenpitein laadunvarmistusta tulisi kehittää. Laadittiin laadunvarmistuksen kehityssuunnitelma, jossa yhtenä tehtävänä oli synnyttää Metsäkeskuksen sovelluskehityksen ja laadunvarmistuksen Pelikirja.

Pelikirja antaa selkeän rungon sille, mitkä asiat pitää olla sovittuina.

Toteutus

Pelikirjan rakentaminen aloitettiin elokuussa 2017 työpajoilla, joihin osallistui kahdeksan hengen ydintiimi sekä palvelupäälliköt sovellusten omistajina. Koska Metsäkeskuksen organisaatio on maantieteellisesti hyvin hajautunut, työpajat toteutettiin poikkeuksellisen paljon etäyhteyksin. Työskentelytapa osoittautui toimivaksi, sillä Metsäkeskus on organisaationa tottunut etätyöskentelyyn.

Pelikirja valmistui tammikuussa 2018. Pelikirjalla haluttiin saada aikaan yhteiset käytännöt, pelisäännöt ja roolit niin testauksen kuin koko sovelluskehityksen laadunvarmistuksen osalta.

”Pelikirja antaa hirveän selkeän rungon, mitkä asiat pitää olla sovittuina. Uusien ihmisten kouluttaminenkin helpottuu, kun on ohjeet ja mallipohjat. Siitä olen erityisen tyytyväinen, että vaikka tarve nähtiin alkuun vain testauksen näkökulmasta, niin Pelikirjan kautta ymmärrys on kasvanut kattamaan koko laadunvarmistuksen”, Suvi Karjula toteaa.

”Knowitin konsultti tuntee alamme erityispiirteet ja meidän omat haasteemme. On ollut koko ajan tunne, että on pureuduttu juuri meidän ongelmiimme, ja niitä on avattu meille tutulla kielellä. Yhteisen ymmärryksen kautta ollaan saatu myös kuvatuksi yhteisiä tahtotiloja aiempaa paremmin”, Karjula jatkaa.

Yhteinen terminologia helpottaa kommunikointia ja järjestelmien ostamista.

Tulokset

Henna Etula nimitettiin keväällä 2018 kehityspäälliköksi uuteen Kehityspalvelut-yksikköön.  Samalla Pelikirjan omistajuus siirtyi hänelle.

”Sovelluskehitystä oli tehty monella eri tavalla, joten oli selvä, että piti luoda yhteisiä pelisääntöjä. Olen erittäin onnellinen, että Pelikirja oli jo valmiina aloittaessani. Se on mielestäni hirvittävän hyvin kirjoitettu: laadunvarmistuksesta on kirjoitettu sananmukaisesti laadukkaasti kielellä, jota niin meidän ihmisemme kuin ulkoiset toimittajat ymmärtävät”, Etula sanoo. ”Pelikirja nimenäkin sopii suuhun ja kuvaa hyvin yhteispeliä, jota meillä tehdään.”

Pelikirjan jalkauttaminen on edennyt loppuvuoden 2018 aikana, ja sen tulokset alkavat konkretisoitua vuodenvaihteessa organisaation siirtyessä uuteen ketterän kehittämisen toimintamalliin. Kehityspalveluiden ydintiimi on sisäistänyt Pelikirjan opit, ja verraten suuri joukko muitakin Metsäkeskuksen sisällä on perehtynyt siihen koulutuksen kautta.

”Meillä Pelikirja-projektia on pidetty tosi onnistuneena. Tiedämme nyt paljon paremmin, mitä ja miten toimittajilta voidaan vaatia yleisten käytäntöjen mukaan”, Suvi Karjula kiittelee.  ”Yhteinen terminologia helpottaa kommunikointia ja sitä kautta myös järjestelmien ostamista.”

Alkuun