Säätiö on vuosikymmenien ajan järjestänyt roskienkeräyskampanjoita ja tarjonnut koulutusta lapsille. Lisäksi he ovat kehittäneet uusia menetelmiä roskien mittaamiseksi eri ympäristöissä. Yksi näistä menetelmistä on joukkoistaminen, jota varten on kehitetty mobiilisovellus. Sovelluksen avulla kansalaiset voivat ilmoittaa kunnille ilkivallasta ja erilaisista roskista. Kunnat voivat käyttää, hallita ja analysoida näitä ilmoituksia verkkopohjaisen kojelaudan kautta.

Hankkeen päätavoitteena oli uudistaa jo olemassa olevat toimimattomat mobiili- ja verkkosovellukset AWS:n ja muiden nykyaikaisten teknologioiden avulla. Hankkeen toissijaisena tavoitteena oli tutkia konenäön käyttökelpoisuutta automaattiseen roskien tunnistukseen.

Toisinaan loistavan käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi on sanottava ei

Natiivit iOS- ja Android-sovellukset on kehitetty uudella modernilla muotoilulla, mutta tärkeät toiminnot on säilytetty. Uusi chat-toiminto lisättiin helpottamaan kansalaisten ja kunnan välistä viestintää ja helpottamaan raportoitujen roskien paikallistamista.

Knowitin Innovation Zone (IZ) -osasto vastasi kehityksestä, projektitoimituksesta ja jatkuvista ominaisuusideoista ketterästi. Håll Sverige Rent oli osallistunut AWS:n marraskuussa 2019 järjestämään Hackatoniin, jossa heidän voittajaideansa oli hyödyntää konenäköä jätteiden automaattiseen tunnistamiseen. Tätä projektia varten Knowitin IZ-tiimi tutki, olisiko järkevää sisällyttää konenäkötoiminnallisuus uuteen sovellukseen.

- Valitettavasti lyhyt vastaus tähän oli ei. Jätteiden tunnistamiseen käytetyt konenäkömallit (Mask R-CNN ja DetectoRS) olivat liian epätarkkoja ja olisivat heikentäneet käyttäjäkokemusta huomattavasti, Knowitin IZ-johtaja Nathan Nylund selittää.

Tiimi analysoi uudet teknologiat huolellisesti ja päätti olla korvaamatta olemassa olevaa koneoppimisominaisuutta konenäöllä. Sujuva käyttäjäkokemus nähtiin ensiarvoisen tärkeänä. Vaikka konenäköä ei otettu käyttöön, analyysistä saatuja kokemuksia kerättiin seuraavaa iteraatiota varten.

Loistava sovellus kehitetään käyttäjän näkökulmasta

Stefan Hållberg ja Hanna Nyström Håll Sverige Rentistä olivat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Sovellus auttaa heitä ja Ruotsin kuntia kohdentamaan olemassa olevia ongelmia ja työskentelemään yhdessä kansalaisten kanssa taistelussaan roskattoman maan puolesta.

 

 

Knowitin tiimi on ollut erittäin avulias ja ammattitaitoinen tämän hankkeen aikana. Kun he olivat käyneet läpi käyttäjätarpeet ja ideamme uudesta sovelluksesta, he tekivät siitä jotain, joka oli paitsi toimiva myös helppokäyttöinen. He ovat todella hyviä näkemään asiat käyttäjän näkökulmasta ja kiinnittävät suurta huomiota yksityiskohtiin,


Hanna Nyström sanoo.

Asiakas kehui Knowitia myös siitä, että se teki sovelluksesta vuorovaikutteisemman ja antoi käyttäjille mahdollisuuden saada palautetta lähettämistään raporteista ja kunnille mahdollisuuden pyytää lisätietoja.

Yhteinen intohimo kestävään kehityksen edistämiseen

Håll Sverige Rentillä ja Knowitilla on yhteinen intohimo kestävään kehitykseen. Knowit arvioi jokaisen asiakasprojektin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kaikkien sen palvelujen ytimessä on halu toteuttaa ratkaisuja, jotka ovat asiakkaan kannalta kestäviä pitkälle tulevaisuuteen.

Håll Sverige Rent -säätiö, jonka perusti vuonna 1983 Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto, työskentelee ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 11, 12 ja 14 parissa. Tässä yhteishankkeessa ne kaikki olivat ilmeisiä.

Kestävyystavoite 11 - Kaupungeista ja asutuskeskuksista tehdään osallistavia, turvallisia, joustavia ja kestäviä.

Siivoamalla ja ehkäisemällä roskaantumista vähennämme kaupunkien ympäristövaikutuksia ja pidämme samalla julkiset paikat ja viheralueet turvallisina.

Kestävyystavoite 12 - Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen

Sovellus auttaa meitä parantamaan jätehuoltoa ja minimoimaan päästöt ympäristöön.

Kestävyystavoite 14 - Merten, valtamerten ja meren luonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä käyttö kestävän kehityksen edistämiseksi.

Pitämällä maa-alueet ja rannat puhtaina vähennämme meren roskaantumista ja meren saastumista.

Ota yhteyttä
Markus Mattinen
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun