Tänä päivänä puhutaan paljon digitaalisuudesta, automaatiosta ja ylipäätään IT:n virtaviivaistamisesta. Harvemmin puhutaan siitä, miten nopeasti muuttuva IT-kenttä laajentaa työntekijöiden työnkuvia ja tiedon määrän tarvetta. Tähän haasteeseen Knowit tarjoaa IT-ammattilaisille henkilökohtaista valmennuspalvelua, jonka päätavoitteita ovat työntekijän motivointi ja ohjaaminen sekä työtehtäviin liittyvien kokonaisuuksien parempi hahmottaminen.

Lisäarvoa pienellä panostuksella

Eläketurvakeskuksen Pirjo Siponen on kokenut henkilökohtaisen valmennuksen Knowitin Henri Grönblomin kanssa tuovan merkittävää lisäarvoa omaan työhönsä.

"Teen hyvin itsenäisesti töitä Eläketurvakeskuksen testauksen parissa ja vedän useita projekteja”, aloittaa Siponen ja jatkaa: ”Tärkein asia on se, että pääsen tarkastelemaan lintuperspektiivistä omaa työtäni kokeneen ammattilaisen johdolla. Kahdenkeskisissä tapaamissa pääsen sukeltamaan täysin rauhassa syvälle omiin työtehtäviin ja siihen liittyviin haasteisiin. Olen kokenut, että pienellä aikapanoksella saadaan merkittävää lisäarvoa. Jokaisella tapaamisella herää oivalluksia omaan työhön ja ajatuksia siihen, kuinka asioita voi viedä jouhevasti eteenpäin.

 

Lähtökohtaisesti IT-työtehtävien suunnittelussa kannattaa aina huomioida kokonaisuudet. Siponen korostaa, että isoissa kokonaisuuksissa ajattelutapojen ja näkökulmien muuttaminen vaatii usein keskustelua luotettavan tahon kanssa.

”Suurelta tuntuvat asiat täytyy pystyä pilkkomaan pienempiin ja helpommin käsiteltäviin osiin ja tavoitteisiin. Henri on erittäin kokenut ja asiantunteva tuki tähän. Henri usein muistuttaa minua esimerkiksi siitä, että toteutukset tehdään palasina ja etenemisjärjestys on tärkeätä. Usein käytännön vinkkien kautta minulle muodostuu tapaamisten jälkeen lopputuloksena ajatus siitä, miten vien asioita eteenpäin”, summaa Siponen.

Motivaatio kumpuaa valmennuksesta

Henkilökohtainen valmentaminen lähtee aina valmennettavan omista sen hetkisistä tarpeista, joten tapaamisten sisältö vaihtelee joka kerta. Siponen ja Grönblom tapaavat noin kahden kuukauden välein.

”Sovimme etukäteen aina jokaiseen tapaamiseen oman teeman, jota käymme tarkemmin läpi. Lisäksi järjestelmien ja ohjelmistojen määrä kasvaa jatkuvasti sekä eri teknologiat ja ohjelmistokehityksen toimintamallit yleistyvät ajan myötä, joten ne ovat myös usein meidän asialistalla. Tämä antaa itselle hyvän käsityksen siihen, mihin asioihin kannattaa perehtyä tarkemmin”, kertoo Siponen.

Kaksi vuotta kestänyt valmennus on poikinut Siposen mukaan useita hyötyjä päivittäiseen työhön, mutta erityisesti hän haluaa painottaa valmennuksesta kumpuavaa motivaatiota omaa työtä kohtaan.

”Odotan aina todella innoissani tapaamisia. Mielestäni on hyvä hetkeksi pysähtyä rennossa ilmapiirissä miettimään omaa työkenttää ja siihen liittyviä asioita. Olen kokenut valmennuksen käytännön tasolla todella hyödyllisenä, mutta haluan erityisesti korostaa sen merkitystä motivaation lisääjänä oman työn kehittämisessä kiireisen projektityön ohessa”, lopettaa Siponen.

Ota yhteyttä
Henri Grönblom
Head of Offering, Principal Consultant
Alkuun