Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

HOAS

Hoas.fi – helpotusta sopivan opiskelija-asunnon löytämiseen

KIINTEISTÖALA

Hoasilla asukaskokemus syntyy muustakin kuin vain neljästä seinästä. Hoas auttaa ja tukee opiskelijoita niin asumisen, muuttamisen kuin arjenkin perusasioissa. Lisää tukea haluttiin nyt tarjota uudistamalla verkkosivusto palvelemaan asunnonhakijoita paremmin.

Home sweet Hoas

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (tuttavallisemmin Hoas) tarjoaa edullista asumista opiskelijoille. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. Hoasin asunnoissa asuu reilut 18 000 asukasta, joista noin kolmasosa on kansainvälisiä opiskelijoita.

Opiskelija-asuminen on muuttunut jonkin verran sitten vuoden 1969, jolloin Hoas perustettiin. Tavoitteena vuosien varrella on ollut pysyä kehityksessä mukana, ja tällä kertaa kehityskohteena oli verkkosivusto. Vanha sivusto ennemmin eksytti kuin auttoi löytämään perille, ja isoimmiksi kehityskohteiksi nostettiin yksinkertaisuus ja selkeys. Myös elementtien mittasuhteisiin tarvittiin kartturia ja pirteää brändi-ilmettä haluttiin tuoda paremmin esille. Sivustosta haluttiin lisäksi elinkaareltaan kestävä ja käytössä edullinen.

"Halusimme kohdentaa uuden sivuston nimenomaan asuntoa hakeville opiskelijoille ja taata sujuvat palvelupolut hakijasta asukkaaksi. Myös vaihto-opiskelijat haluttiin ottaa aiempaa paremmin huomioon", kertoo Hoasin projektipäällikkönä hankkeessa toiminut Sanna Agullana.

Hoas etusivu

Uudessa vara parempi

Opiskelijaelämässä on varmasti edelleen omat haasteensa, mutta uusi verkkosivusto ainakin helpottaa sopivan asunnon löytämistä. Uudistunut hoas.fi latautuu edeltäjäänsä huomattavasti nopeammin, on responsiivinen ja kaikkien saavutettavissa oleva, WCAG-standardien A- ja AA-tasojen mukainen sivusto. Selkeä sivusto esittelee kohteet ja asunnot niiden tarvitsemalla tavalla ja palvelee sekä nykyisiä että tulevia asukkaita paremmin. Erityisesti URL-rakenne selkiytyi huomattavasti ja tieto on nyt helpommin löydettävissä lyhyemmiltä poluilta. Kokonaisuudessaan uudella sivustolla vietetty aika on kasvanut 15 prosentilla vanhaan verrattuna.

Palvelu suunniteltiin modulaariseksi siten, että ylläpitäjät voivat erilaisia lohkoja yhdistelemällä luoda sivuja hyvin erilaisiin tarpeisiin.

"Uudet sivut ovat toimivat, helppokäyttöiset ja raikkaalla tavalla meidän näköisemme. Sisällöntuotantoa on pystytty hajauttamaan paremmin, ja huolella suunniteltujen lohkojen avulla samasta sivupohjasta voi taikoa monenlaisiin tarpeisiin soveltuvia sivuja", kommentoi Agullana.

Sivustolle kehitettiin lisäksi uudenlainen tapa ohjata opiskelijoita eteenpäin - Hoasin eri asuinalueiden esille tuomista korostettiin ja alueille tehtiin omat sivunsa. 

Aluesivut ovatkin saaneet käyttäjiltä osakseen kiitosta. 

"Käyttäjätesteissä erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat abiturientit ja kansainväliset vaihto-opiskelijat kokivat aluesivut tarpeellisiksi asunnonetsinnässä", Agullana kertoo.

Vanhalta sivustolta puuttuneet sisältöjen nostomahdollisuudet otettiin myös huomioon. Kaikki asuntojen hakemiseen sekä itse asumiseen liittyvät lomakkeet siirrettiin kokonaan ulkopuoliseen järjestelmään, ja uudelta sivustolta varmistettiin toimivat ohjaukset niihin.

Uudet sivut ovat toimivat, helppokäyttöiset ja raikkaalla tavalla meidän näköisemme. Sisällöntuotantoa on pystytty hajauttamaan paremmin, ja huolella suunniteltujen lohkojen avulla samasta sivupohjasta voi taikoa monenlaisiin tarpeisiin soveltuvia sivuja.


Sanna Agullana, hankkeen projektipäällikkö

Hoas

Hoas mobiilinäkymä
Hoas hakunäkymä

Optimizelysta Wordpressiin

Knowitin puolelta uudistusta oli toteuttamassa viisihenkinen tiimi. Suunnittelu, tekninen kehitystyö sekä projektinhallinta hoituivat saman tiimin sisällä. Koronaepidemian myötä koko projekti toteutettiin etänä.

CMS:n osalta päädyttiin vaihtamaan Optimizelystä (ent. Episerver) WordPressiin. WordPress valikoitui voittajaksi helppokäyttöisyyden, joustavan sisällönhallinnan sekä hyvien jatkokehitysmahdollisuuksien myötä.

"Halusimme varmistua, että sivustoa pystytään kehittämään jatkossakin ja että suorituskyky riittää myös kävijämäärien kasvaessa", Agullana perustelee.

Uusi sivusto julkaistiin syksyllä 2021 ja yhteistyö on jatkunut tiiviinä ylläpidon ja jatkokehityksen osalta.

Keväällä 2023 otettiin käyttöön Hoasin taustajärjestelmä Tampuuriin toteutettu integraatio. Tampuuri on kiinteistöhallinnan ohjelmistotuote, joka on Suomessa laajassa käytössä. Tampuurin tuoterajapinnasta tuodaan sivustolle kohteita, yksittäisiä vapaita asuntoja, soluhuoneita sekä näihin liittyviä tietoja.

Integraatiota varten rakennettiin erillinen ohjelmisto käyttämällä Laravel-ohjelmointikehystä. Näin itse verkkopalvelun suorituskyky ei heikkene, kun integraatioalusta käsittelee sille valtavan tietomassan valmiiksi ja lataa käytettävät kuvat erilliseen tietovarastoon. Tieto muutoksista eri järjestelmien välillä liikkuu webhook-herätteiden välityksellä. Integraatioalustaa käytetään täysin palvelittomassa, automaattisesti skaalautuvassa Google Cloud Platform ympäristössä.

Verkkopalvelun haku rakennettiin React-ohjelmistona ja siinä käytetään hyväksi Algolia-hakualustaa, joka tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan tehdä monimutkaisia fasettihakuja isoon datamassaan. Tampuurista tuotavista kuvista muodostetaan lennossa sivupohjiin sopivat resposiiviset kuvat, tässä käytetään hyväksi Cloudflare Image Resizing -tuotetta.

Integraatioprojektin yhteydessä kohdehakusivun ja kohteen sivun ulkoasua uudistettiin. Myös vapaille asunnoille luotiin uusi, kohteiden sivupohjaa mukaileva mallinsa.

"Meillä on ollut todella toimiva tiimi ja yhteistyö. Tehdään asioita laadukkaasti ja sekä itse projektia että nyt jatkokehitystä liidaa yhteinen hyvä meininki", kommentoi Knowitin puolelta projektipäällikkönä toiminut Pauliina Tienpää.

Agullana komppaa työnteon sujuvuutta:

"Yhteistyö on ollut mutkatonta ja mukavaa, tiimissä pätevää ja hauskaa porukkaa. Niin pienet kuin isotkin kehitysasiat tulee yhdessä ideoitua jouhevasti ja saadaan myös työn alle nopeasti."

Tutustu Hoasin uuteen sivustoon.

Susanna Salomaa

Business Unit Director

Knowit Experience