Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

VALMET

Helppokäyttöinen analytiikka-alusta tuo datan Valmetin asiantuntijoiden ja asiakkaiden hyödyksi

TEOLLISUUS

Valmetin Industrial Internet -yksikössä kehitetään erilaisia analytiikkasovelluksia Valmetin asiakkaiden tuotannollisen tehokkuuden sekä kunnossapidon parantamiseksi. Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin laadusta, tehokkuudesta ja kustannusten optimoinnista, Valmet ja Knowit kehittivät yhteistyössä räätälöidyn data-analytiikka-alustan.

Räätälöity alusta toi analytiikan kaikkien ulottuville

Alun perin Valmetin Industrial Internet -alustan kehittämiseen käytettiin kolmannen osapuolen kaupallisia komponentteja, sillä kyse oli datan analysoinnista ja visualisoinnista. Datamäärät ovat valtavia ja uutta dataa tulee jatkuvasti. Tieto haluttiin saada analysoitavaksi pitkällä aikavälillä ja kokonaisvaltaisesti, jopa tehdastasolta tai tehtaiden ryhmiltä. Datan käsittely ja analysointi haluttiin mahdollistaa käyttöoikeuksien mukaan ja tietoturvallisesti monenlaisille käyttäjille Valmetilla.

Valmetin asiakkaiden liiketoimintatarpeita tuotannollisen tehokkuuden puolella ovat esimerkiksi laadunhallinnan parantaminen tai parhaan laadun tuotantoon pääseminen kustannusoptimoidusti. Energiatehokkuus ja päästötehokkuus ovat keskeisiä teemoja kustannusten optimoinnissa.

Vastatakseen näihin tarpeisiin Valmet kehitti oman itsepalvelun mahdollistavan data-analytiikkaportaalin yhteistyössä Knowitin kanssa. Hyvä tiimimalli takasi tarvittavan osaamisen skaalautumisen ylös- ja alaspäin kehityskaaren eri vaiheissa.

Ensimmäisen versio aikasarjadataan, IoT:hen ja prosessiteknologiaan suunnitellusta data-analytiikka-alustasta on julkaistu ja sen myötä on mahdollistunut yhä useamman käyttäjän helppo pääsy käyttöoikeuksiensa mukaiseen dataan. Kun analytiikkaportaali saavutti tietyn kypsyyspisteen, oli mahdollista lanseerata markkinoille itsepalveluanalytiikka-alusta.

Alustan helppokäyttöisyyden ansiosta datan hyödyntäjän ei tarvitse olla data-analytiikan asiantuntija, ja niinpä data on saatu laajemmin käyttöön Valmetilla. Sen myötä voidaan tehdä faktapohjaisempia päätöksiä ja tukea asiakkaita heidän haasteissaan, kuten uusien tehtaiden käynnistämisessä, olemassa olevien tehtaiden optimoinnissa tai vikatilanteiden ratkaisemisessa. Asiakkaiden tehokkaampi auttaminen vaikuttaa positiivisesti koko ympäristöön. 

Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää lisää edistynyttä analytiikkaa, kuten itseoppivaa tekoälyä ja konenäkösovelluksia, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ja helposti saavutettavissa yhä useamman henkilön käyttöön.

Käyttäjäkokemusmuotoilu

Data-analytiikan saattaminen itsepalveluna erilaisten työntekijöiden saataville on vaatinut tarkkaa käyttäjäkokemusmuotoilua. Valmet ja Knowit muodostivat käyttäjäkokemusmuotoiluun yhteisen tiimin, jota skaalattiin tarpeen mukaan ylös- ja alaspäin. Muotoilutiimiin saatiin rakennettua monialaista osaamista aina palvelumuotoilusta käyttöliittymäkomponenttisuunnitteluun, harmonisointiin ja standardointiin, koska kaiken alustassa haluttiin olevan yhteisen käyttökielen mukaista.

Valmet graph

Kulloinkin tarvittavaa osaamista toimintaympäristön tuntevilta

Yhteistyön edetessä Knowitin Valmetille tarjoama osaaminen on laajentunut pilvipalveluista, ohjelmistokehityksestä ja data-analytiikasta myös mainittuun käyttäjäkokemusmuotoiluun ja esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointiin Knowit Insightin toimesta. 

Ohjelmistokehityksen osalta Valmetin data-analytiikka-alustaa kehittää nykyisin 20-30 hengen yksikkö.

"Ohjelmistokehityspuolella Knowit pystyy tuomaan meille ajantasaista asiantuntemusta ja osaamista. Knowitin työntekijät suhtautuvat hyvin vakavasti ammattitaitoonsa, positiivisessa mielessä. Toisin sanoen, saamme asiantuntemusta, jonka voimme taata olevan kohdillaan. Käyttäjäkokemusmuotoilutiimiä rakennettaessa meille oli hyvin tärkeää, että niin sovelluskehittäjät kuin palvelumuotoilijatkin pääsevät hyvin sisään Valmetin ajatusmaailmaan ja tapaan analysoida dataa. Hyvin tärkeää on myös ymmärtää loppukäyttäjän tarve datan ja analytiikan käytölle. Yhdistetyn käyttäjäkokemusmuotoilu- ja datan visualisoinnin osaamisen avulla Knowit on pystynyt auttamaan Valmetia kehittämään prosessidatan visualisointia”, kertoo Teemu Toivo, Director, Industrial Internet, Valmet.

”Kaiken keskiössä on ollut Knowitin Industry-sektori, jonka työntekijät ovat ymmärtäneet Valmetin toimialan ja tarpeet. Lisäksi he ovat löytäneet Knowitin sisältä kulloinkin tarvittavaa osaamista ymmärtäen minkälainen meidän toimintaympäristömme on. Knowitin kanssa työskentely on ollut hyvin tehokasta ja teemme yhdessä pitkäjänteistä työtä. Pystymme viestimään avoimesti tulevista tarpeista ja skaalaamaan tarpeen mukaan erilaisia osaamisia ylös- ja/tai alaspäin.” Toivo toteaa.

Janne Myllyoja

Client Executive

Knowit Solutions