Haaste

Knowitin esitellessä ohjelmistorobotiikan hyötyjä ja käyttökohteita, Fingridin HR-yksikössä tunnistettiin lukuisia manuaalisia työtehtäviä, jotka vaativat toistuvaa, rutiininomaista tietojen tarkistusta esimerkiksi Excel-taulukoista. Työajanseurantajärjestelmän lomatarkastukset ja ylityökirjausten oikeellisuustarkastukset todettiin erittäin toimiviksi ohjelmistorobotiikan käyttökohteiksi. Kyseiset tehtävät ovat olennainen osa palkkaprosessia, jonka ensisijaisina tavoitteina ovat prosessin nopeus ja virheettömyys.

Toteutus

Ohjelmistorobotiikka, RPA (Robotic Process Automation), tarkoittaa ohjelmistoratkaisuun pohjautuvaa konseptia, jonka avulla automatisoidaan määrämuotoisia tai rutiiniluonteisia toimistotyön tehtäviä. Fingridin pilottiprojektiksi valittiin edellä kuvatut palkkaprosessit, ja lisäksi ICT:n toivomuksesta pilotissa todennettiin UFT-työkalun soveltuvuus ohjelmistorobotiikkaan. Kyseinen työkalu on yleisesti käytössä toiminnallisuus- ja regressiotestauksessa.

Pilottiprojekti eteni kesälomista huolimatta nopeasti toteutukseen, jonka työvaiheet vaativat Knowitin tekniseltä RPA-asiantuntijalta kokeiluja ja testauksia erilaisten teknologioiden välillä HTML-XML-muunnoksen suhteen, sekä ohjelmointityötä robotin logiikan luomiseksi. Näin Fingridin HR-yksikön uusin tulokas, Tero Tiima, perehdytettiin muun muassa työaikalainsäädännön ylityösääntöihin.

Tulokset

”Tero Tiima on osoittanut tehokkuutensa vapauttamalla HR-henkilöstömme työaikaa tuottavaan tekemiseen ilman isoja ohjelmistoinvestointeja”, kiteyttää Tiina Miettinen, Fingrid Oyj:n henkilöstöstä ja viestinnästä vastaava johtaja. Ohjelmistorobotti tekee töitä väsymättä öisin. Robotin testiautomaatiota jäljittelevään logiikkaan on rakennettu virheentarkistuksia, jolloin työnteko ei tyssää pieniin virheisiin. Jos jotain muita ongelmia ilmenee, ajo pysähtyy ja Fingridin ICT:lle lähtee tästä automaattisesti viesti.

Fingridillä HR-yksikkö lähti ennakkoluulottomasti ja tuloksekkaasti pilotoimaan, ja on selvää ettei Tero Tiima tule jäämään tiimin ainoaksi robottityöntekijäksi. Kehitysmyönteisessä yhtiössä robotiikan kehittäminen on kirjattu yhtiön strategiaan, ja RPA on yksi vuoden 2018 painopistealueista.

”Knowitin tehokas liikkeellelähtö ja pilottiprojektin nopea toteutus mahdollisti sen, että asiakas pääsi pian jakamaan positiivisia kokemuksia organisaation sisällä ohjelmistorobotiikan hyödyistä”, toteaa Knowit Oy:n toimitusjohtaja Ville Särmälä.

Ota yhteyttä
Tarja Rantala
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun