Energia-ala

Energia-alaa kehitetään ja tehostetaan.

Knowit kasvattaa osuuttaan energiamarkkinoilla. Erityisesti lainsäädännön energiateollisuudelle asettamat kehitys- ja tehostamisvaatimukset lisäävät uusien IT-ratkaisujen kysyntää.

Alkuun