Biotieteet ja lääketiede

Biotieteiden ja lääketieteen aloilla tietoturva ja tiedon eheys ovat yhtä tärkeitä kuin käytettävyys.

Knowit on auttanut biotieteiden ja lääketieteen alojen organisaatioita hyödyntämään digitaalisen maailman mahdollisuuksia ilman, että tietoturva, tiedon eheys ja käytettävyys vaarantuvat.

Alkuun