Skip to main content
To the homepage of Knowit

REFERENSSI

SUOMEN YRITTÄJÄTURVA

Kaupallinen konsepti, uusi haastajabrändi ja liiketoimintalähtöinen markkinointisuunnitelma kasvun mahdollistajana

PANKKI-, RAHOITUS- JA VAKUUTUSALA

Suomen Yrittäjäturva on vuonna 2020 Suomessa perustettu, uudenlainen, puhtaasti yrittäjän ja hänen yrityksensä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen keskittyvä asiantuntija.

Jotta jaksat. Jotta uskallat. Jotta onnistut.

Aktia ja Veritas olivat 2019 tunnistaneet alipalvellun tarpeen staattisessa henki-ja eläke-vakuutusmarkkinassa ja erityisesti pk-yrittäjille suunnatuille palveluille oli kysyntää isompien kilpailijoiden keskittyessä suuryrityksiin. Tavoitteena oli rakentaa henkilöturvaan erikoistunut haastajayritys, joka erottuu joustavampana ja aktiivisena yrittäjien puolestapuhujana.

Yhteistyössä Aktian ja Veritaksen kanssa, Marketing Clinic määritteli asiakas -ja markkinaymmärrykseen perustuvan kokonaisvaltaisen kaupallisen konseptin, erottuvan brändin, yrityksen nimen joka oli samalla arvolupaus, visuaalisen ilmeen sekä yksityiskohtaisen markkinointisuunnitelman lanseeraukselle ja jatkuvalle kasvumarkkinoinnille. Asiakaspolun syvällinen ymmärtäminen, digitaalisuus ja asiakaslähtöinen palvelukokemus olivat tärkeitä lähtökohtia konseptin suunnittelussa.

”Yhtiön toiminta aloitettiin juuri ennen koronaa, mutta olemme siitä huolimatta jo ylittäneet kaikki asetetut tavoitteet. Myynti on yli budjetin ja palkkaamme jatkuvasti uusia myyjiä, ja kahden ensimmäisen vuoden aikana määrä oli kaksinkertainen alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna.”


Teemu Lillrank, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja


Teemu Lillrank, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja

Teemu Lillrank, Suomen Yrittäjäturvan toimitusjohtaja

Team Knowit Insight

Team Knowit Insight

Asiakasnäkemyksiä

”Hyvä pohjatyö sekä selkeä asiakas- ja markkinaymmärrys olivat keskiössä luodessamme liiketoimintaideasta konkreettista ja kohderyhmälle relevanttia konseptia yhteistyössä Marketing Clinicin kanssa. Vastaanotto asiakkaiden keskuudessa on ollut erittäin hyvä.” 

– Sam Olin ja Juha Hammarén, Aktia

 

”Uusi yhtiö saavutti jo ensimmäisen puolen vuoden aikana hienot tavoitteet, joka kertoo siitä että kaupallinen konsepti toimii kuten suunniteltiin. Uusi yhtiö on ollut tärkeä lisä sekä Veritaksen että Aktian liiketoimintaan.” 

– Carl Pettersson, Veritaksen entinen toimitusjohtaja


Paula Hernetkoski

Consultant