Skip to main content
To the homepage of Knowit

STRATEGIA JA LIIKETOIMINNAN TRANSFORMAATIO

Digistrategia ja digitaalinen transformaatio

Digitaalinen transformaatio nopeuttaa tarvetta vastata muutoksiin ja muokkaa työn tekemisen ja arvon luomisen tapoja teknologian avulla. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja menestyäkseen organisaatioilta edellytetään ennakointi- ja reagointikykyä.

Selkeät tavoitteet ja toimintamallit

digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi

Transformaatiota tukeva yrityskulttuuri

ja ketteryys vastata muutoksiin

Kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen

tehostamalla, optimoimalla ja uusilla liiketoimintamalleilla

Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia liiketoimintamalleja, tehostaa nykyistä toimintaa, sekä optimoida nykyisiä prosesseja ja järjestelmiä kustannussäästöjen tuottamiseksi. Teknologia ei kuitenkaan ole muutoksen ajuri, vaan mahdollistaja. Digitaalinen transformaatio on strateginen muutos yrityksen tavassa toimia, ja se koskettaa kaikkia organisaation osia ja työntekijöitä. Digistrategialla luodaan suunta ja tapa vastata muutokseen.

Digistrategia auttaa johtamaan digitaalista muutosta

Digistrategia kuvaa yrityksen digitaalisen kehittämisen suunnan, yhteiset toimintamallit ja tavan johtaa kehitystä. Se tiivistää digitalisaation mahdollisuudet uuden liiketoiminnan luomiseen ja nykyisen toiminnan kehittämiseen sekä kuvaa digitaalisen kehittämisen painopistealueet, konkreettiset kehitysteemat, kyvykkyydet ja askelet, joilla tavoitteisiin päästään. Me autamme tunnistamaan digikehittämisen merkittävimmät ajurit ja pullonkaulat, sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisten kehityshankkeiden läpiviennin. Hyödynnämme työssä osallistavia menetelmiä, joilla sitoutetaan organisaation jäsenet uusiin toimintatapoihin.

 

Kilpailukyvyn parantaminen digitaalisessa ympäristössä

Digistrategian avulla voidaan kohdentaa resursseja oikein ja luoda tehokkaita toimintamalleja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteellisen kehittämisen avulla parannetaan kilpailukykyä, tehostetaan sisäisiä toimintoja, ketteröitetään palvelukehitystä, saavutetaan parempaa näkyvyyttä verkossa, houkutellaan uusia asiakkaita ja parannetaan asiakaskokemusta. 

Maria Åberg

CEO

Tutustu myös muihin palveluihimme

Strategia ja liiketoiminnan transformaatioMuutosjohtamisen tukiDatastrategia ja dataohjautuva liiketoiminta