Ei perävalotakuuta.

Liity joukkoon!

Osana Knowit-yhteisöä

Meillä uusia ratkaisuja uskalletaan kokeilla, aloitteellisuuteen ja innovointiin kannustetaan ja erilaisuutta arvostetaan. Knowitilaisuuden ytimenä on vastuun kantaminen laadukkaasta työstä, omasta kehittymisestä ja tiimin menestyksestä.

Viihtyvyys ja hyvinvointi on meille kaikki kaikessa.

Uskomme, että aito työnilo syntyy itselleen mielekkäästä työstä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia sekä kannustavasta työyhteisöstä, jossa jokainen voi olla aito oma itsensä.

Mitä tarjoamme sinulle?

Uskomme, että aito työnilo syntyy itselleen mielekkäästä työstä, mahdollisuudesta kehittyä ja oppia ja kannustavasta työyhteisöstä, jossa jokainen voi olla aito oma itsensä. Vaalimme myös työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Merkitykselliset projektit

Me uskomme, että digitalisaatiolla on tärkeä rooli ratkaista nykymaailman haasteita. Haluamme osaltamme olla mahdollistajia, jotka projekti projektilta johtavat maailmaa kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Urakehitysmahdollisuudet

Oman osaamisen ylläpito ja jatkuva kehittäminen ovat alati muuttuvassa maailmassa menestyksen kulmakivi. Tuemme osaamisesi kehittymistä, liittyi se yksittäisiin uusimpiin teknologioihin tai pidempään koulutuspolkuun alan huippuosaajana profiloitumiseen.

Yhteisö joka tukee sinua

Vaalimme iloa, empatiaa ja humaania otetta työympäristössämme. Meillä saat rinnallesi huippuosaavat kollegat. 

Työn ja vapaan tasapaino

Meille tärkeää on työn ja vapaa-ajan tasapaino, jotta jokainen Makerimme voisi hyvin niin töissä kuin vapaalla.Meillä Knowitilla on käytössä Way of Working -malli, joka sallii jokaiselle työntekijälle valinnan vapauden, miten ja mistä työnsä haluaa tehdä.

Alkuun