Knowit Solutions FLX

Knowit Solutions FLX on Solutions liiketoiminta-alueella toimiva yritys, joka tarjoaa työntekijöilleen houkuttelevan, laskutukseen perustuvan, palkkamallin. FLX on kokeneiden konsulttien koti, jossa toimeksiannot löytyvät koko Solutions liiketoiminta-alueen asiakkuuksista.

Miksi Knowit Solutions FLX?

FLX on vaihtoehto Knowitin "perinteiselle" työsuhdemallille. Kaikissa toimeksiannoissamme on tärkeää, että jaamme asiakkaan kanssa yhteiset arvot ja koemme työskentelevämme yhteisen kestävän tulevaisuutemme hyväksi.

FLX tarjoaa paremman mahdollisuuden vaikuttaa omaan ansiotasoon, palkan yleiskorotukset eivät nykytilanteessa riitä kompensoimaan korkean inflaation aiheuttamaa reaaliansion laskua. Kuukausipalkkainen työsuhde on edelleen tyypillisin palkkauksen muoto, mutta sen rinnalla asiantuntijat ovat alkaneet siirtyä freelancer-malliin, jossa on onnistuessaan mahdollisuus korkeampaan ansioon ja suurempaan joustavuuteen, mutta sisältää korkean riskitason ja oman erityisosaamisen ulkopuolelle meneviä vastuita. FLX tarjoaa työllistymistavan kuukausipalkkaisen työsuhteen ja freelancer-mallin väliin. Knowit Solutions FLX yhdistää molempien parhaat puolet.

Palkkamalli ja työsuhde-edut

Knowit FLX -mallissa työntekijän palkka määrittyy kuukausittain edellisen kuukauden laskutuksensa mukaan. Asiantuntijan bruttopalkka on aluksi 55% kuukausilaskutuksesta ja komissioprosentti kohoaa vuosittain prosentilla 60% asti. Takuupalkka varmistaa, että hiljaisimpinakin kuukausina perusansio on turvattu. Takuupalkka on 5000€ kuukaudessa ensimmäiset kuusi kuukautta, jonka jälkeen se on 3000€ kuukaudessa. Palkkamalli on kaikille asiantuntijoille sama. Vuosilomakertymä määräytyy vuosilomalain mukaan ja sairauspoissaolon palkka muodostuu toteutuneen keskiansion mukaan. 

Työsuhde-etuihin kuuluu työterveyshuolto ja erittäin kattava sairauskuluvakuutus. Lounas- ja virike-edut kuuluvat myös FLX työntekijän pakettiin, samoin kuin työsuhdepyörä Vapauden kautta. 

Muutama fakta FLX:stä

Knowit Solutions FLX Oy on perustettu vuoden 2023 alussa. Tällä hetkellä noin kymmenen huippuasiantuntijan porukkaa luotsaa toimitusjohtaja Harri Salminen, jolla on vankka kokemus ja tausta IT-liiketoiminnasta ja sen kehityksestä. Knowit Solutions FLX työllistää etenkin senior- ja advisor-tason osaajia eli kokeneita ohjelmistokehittäjiä, data-analytiikan ja datastrategian asiantuntijoita, pilviarkkitehteja sekä laadunvarmistuksen osaajia. Niin asiantuntijoiden kuin asiakkaidenkin vaatimukset ovat syventyneet ja laajentuneet, asiakas voi
hakea juuri tietynlaista konsulttia, ja konsultti tietynlaista projektia. Nämä toiveet sekä asiakkaan että konsultin osalta Knowit Solutions FLX pyrkii yhdistämään. 

Työelämä(kin) kehittyy, ja onko ihan pakko painaa pitkää päivää? Ajatuksia Kestävästä työelämästä.

FLX Oy:n toimitusjohtaja Harri Salminen kirjoitti aiheista "Työelämä(kin) kehittyy" & "Onko ihan pakko painaa pitkää päivää?" blogitekstit, joissa Harri pohtii työelämän luonteen muutosta ja nykytilaa. Työn ja vapaa-ajan tasapaino ei synny itsestään, vaan se kumpuaa syvältä yrityksen kulttuurista. Ovatko palkat IT-alalla oikein ja kohtuullisia, vai onko IT-alalle muodostunut palkkakupla?

Kuuntele Tulevaisuudenkestävä Suomi -podcastiamme

Tulevaisuudenkestävä Suomi -podcast sukeltaa Suomi-neidon elinvoiman tulevaisuuteen. Mikä digitalisoituu, mikä ei? Onko kestävä kehitys syy vai seuraus? Ratkaistaanko huomisen haasteita taidoilla vai teknologialla? Mitä murros tarkoittaa liike-elämälle? Tulevaisuudenkestävä Suomi -podcast etsii konkreettisia vastauksia kysymyksiin poikkitieteellisesti poukkoillen, asiantuntijavieraiden säestyksellä.

Löydät jaksot Youtubesta, Spotifyista ja Soundcloudista.

Näkemyksiämme

Haluamme Knowitilla edistää inhimillisempää digitaalista huomista, täälä löydät näkemyksiämme kestävästä tulevaisuudesta, esimerkiksi teemoista; "Tekoälyn avulla ennustettavuutta yrityksen analytiikkaan", "Julkishallinnon digitalisaatio – miten Suomi pidetään digitalisaation kärryillä?" tai "Resilienssi toteutuu parhaiten modernissa pilviympäristössä". 

Knowit EVP
Alkuun