Meille kestävässä kehityksessä on kyse pitkän aikavälin arvon luomisesta integroimalla ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset riskit sekä liiketoimintastrategioiden ja toimintojen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen integroiminen toimintaan luo mahdollisuuden rakentaa houkutteleva ja joustava yritys, joka on valmistautunut liiketoimintaympäristön muuttumiseen.

Visiomme – kestävä ja inhimillinen yhteiskunta

Visiomme on kestävä ja inhimillinen yhteiskunta digitalisaation ja innovaatioiden avulla. Sen pohjalta pystymme luomaan positiivista vaikutusta laajemminkin ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.

Knowit on YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsen. Tämä tarkoittaa, että harjoitamme liiketoimintaamme eettisesti, kunnioitamme niin omia kuin muidenkin yritysten työntekijöitä ja minimoimme haitalliset ympäristövaikutukset.

Näiden periaatteiden pohjalta pyrimme kehittämään toimintaamme noudattamalla kestäviä liiketoimintakäytäntöjä ja toimimalla oikein ihmisoikeuksiin, työlainsäädäntöön, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvissä asioissa.

Eettinen ohjeistomme (Code of Conduct), tasa-arvo- ja monimuotoisuuskäytäntömme sekä ympäristöperiaatteemme muodostavat ohjeistuksen, jotka kuvastavat työtämme kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Knowit edesauttaa aktiivisesti yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa YK:n Agenda 2030 ‑ohjelman tavoitteiden toteutumista ja yhteiskunnan kehittämistä kiinnittäen erityistä huomiota myönteiseen ympäristö- ja ilmastovaikutukseen ja inklusiivisuuden lisäämiseen. Knowit edistää yleisiä kestävän kehityksen tavoitteita seuraamalla erityisesti kolmen painopistealueen kehittymistä:

  • Vuonna 2030 80 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten.1
  • Knowit on ilmastopositiivinen yritys vuonna 2022 ja puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä.2
  • Knowit on inklusiivinen työpaikka, jossa on johtohenkilöiden keskuudessa tasainen sukupuolijakauma (40–60 prosenttia pitkällä aikavälillä) kaikilla tasoilla.

sustainabilitygoals1076x441.jpg

Vuonna 2021 67 prosenttia Knowitin nettomyynnistä myötävaikuttaa vähintään yhteen YK:n yhdeksästä kestävän kehityksen tavoitteesta, jossa Knowit pystyy vaikuttamaan eniten. YK:n 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta Knowit on valinnut keskittymiskohteikseen tavoitteet 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ja 16.

2 Vuotta 2019 vertailuvuotena pitäen muodostettujen tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti niin, että tavoitteista raportoidaan jatkuvasti Knowitin kestävän kehityksen raporteissa.

Knowit – Nasdaqin ESG-läpinäkyvyyskumppani

Jatkuvien kestävän kehityksen ponnistelujemme perusteella meille myönnettiin vuonna 2019 ESG-läpinäkyvyyskumppanin sertifikaatti. Tämä sertifikaatti myönnettiin Nasdaq-pörssissä listatuille yrityksille, jotka työskentelevät aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue lisää ESG-sertifikaatista englanniksi

 

 

Alkuun