Verkottunut maailma, väestönmuutokset, resurssien niukkuus ja ilmastonmuutos ovat merkittäviä tekijöitä  yhteiskunnan tulevaisuuteen. Nämä vaikuttavat ympäristöömme, yhteiskunnan kehitykseen, ja siihen, missä yrityksissä halutaan työskennellä sekä millaiseksi asiakkaat ja yhteiskunta meidät mieltävät.

Digitalisoitunut ja verkottonut maailma

Kehitys kohti verkottunutta maailmaa voidaan tiivistää digitalisaatioksi ja automaatioksi. Ne vahvistavat asiakas- ja kumppanuussuhteita, lisäävät tehokkuutta ja edistävät innovointia. Uusi teknologia ei muuta vain elämäntapaamme, vaan myös arvojamme ja suhteitamme.

Teknisen kehityksen myötä syntyy uhkia yksityisyydelle, tietoturvan puutteita, tietomurtoja, kyberrikollisuutta ja kasvavia kuiluja yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

Ratkaisu moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin riippuu ihmiskunnan kyvystä käyttää niin uutta kuin olemassa olevaa teknologiaa. Osaamisemme kattaa uudet tuotteet ja palvelut, kuten tekoälyn, automaatiot ja robotit, minkä avulla voimme osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan digitalisaatiota positiivisempaan suuntaan.

Uudet teknologiat – vähäisempää resurssien kulutusta

Energia, vesi, ruoka ja raaka-aineet ovat kaikki esimerkkejä niukoista resursseista. Uuden teknologian avulla voidaan parantaa tehokkuutta ja vähentää resurssien kulutusta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole juurikaan merkkejä siitä, että pelkkä teknologinen kehitys riittäisi ratkaisuksi. Sen sijaan resurssien kierrätystä on lisättävä ja edistettävä kiertotaloutta.

Ilmasto – kuinka me vaikutamme päästöjen vähentämiseen

Voimme myötävaikuttaa päästöjen vähentämiseen kehittämällä palveluja, jotka auttavat asiakkaita saamaan tietoja oman toiminnan suorista ja välillisistä vaikutuksista –  seuraamalla esimerkiksi energian käyttöä. Nämä palvelut auttavat tarjoamaan läpinäkyvyyttä digitaalisen kaupankäynnin hiilidioksidivaikutuksen suhteen ja auttavat virtaviivaistamaan logistiikkaa ja kuljetusta, jolloin pystymme vaikuttamaan päästöjen vähentämiseen.

Osaamisemme parantaa toiminnan tehokkuutta älykkäiden tehomittarien ja muiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Parannamme myös liitettävyyttä, edistämme julkisen liikenteen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä sekä tarjoamme järjestelmiä, jotka keräävät tietoa energian käytöstä, jotta asiakkaamme voivat lisätä läpinäkyvyyttään CO2-päästöjen suhteen.

Meille kestävässä kehityksessä on kyse pitkän aikavälin arvon luomisesta integroimalla ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset riskit sekä liiketoimintastrategioiden ja toimintojen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen integroiminen toimintaan luo mahdollisuuden rakentaa houkutteleva ja joustava yritys, joka on valmistautunut liiketoimintaympäristön muuttumiseen.

Knowitilla on hyvät mahdollisuudet luoda uusia digitalisaatioon perustuvia liiketoimintamalleja, jotka ovat kiertotalouden periaatteiden mukaisia: vähäisempää raaka-aineiden käyttöä, lisää tehokkuutta ja pienempää resurssihukkaa. 

Yleiset kestävän kehityksen tavoitteet tarkoittavat, että Knowit työskentelee yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa edistääkseen aktiivisesti YK:n Agenda 2030 -ohjelmaa ja yhteiskunnan kehitystä, keskittyen erityisesti positiivisiin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin sekä kasvavaan osallisuuteen."

Alkuun