Haaste

Ohjelmistoyhtiö Comptel Oyj. mahdollistaa digitaali- ja viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle ja huolehtii joka päivä yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Comptel pyysi Knowitin konsultteja kehittämään Comptelin ei-toiminnallisen laadunvarmistuksen (QA) prosessia. Tehtävään kuului muun muassa selventää ja määritellä suorituskykytestausprosessi sekä käytetyt tekniset ratkaisut.

Toimeksianto

”Kehittämisen päätavoitteina oli päivittää Comptelin asiakastoimitusprosessi ottamalla huomioon suorituskykytestaus prosessin eri vaiheissa: vaatimusmäärittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa, sekä sisällyttää kehitysvaiheen laadunvarmistus Comptelin maailmanlaajuisiin asiakasprojekteihin”, listaa Knowit Oy:n toimitusjohtaja Ville Särmälä.

Comptel luotti Knowitin konsulttiosaamiseen, ja yhteistyön aikana saatiinkin ratkaistua sekä yrityksen oman kehityksen että asiakastoimitusten aikaiset tarpeet. Työskentelymenetelmänä käytettiin aihealueittain määriteltyjä, fasilitoituja työpajoja, joihin osallistuivat Comptelin asiakastoimitusprosessin vastuulliset asiantuntijat. 

Lopputulos

Knowitin konsultoinnin ansiosta Comptelin asiantuntijoiden välinen yhteistyö vahvistui, sekä projektien ja testauksen tehokkuus parantui. Nykyään suorituskykytestaus sisältyy asiakastoimitusprosessiin ja mahdollistaa paremman laadun projektissa. 

”Odotamme innolla yhteistyön jatkamista Comptelin kanssa myös heidän uuteen liiketoimintaympäristöön liittyvissä toiminnoissaan”, kiittelee Knowitin Särmälä.

Nykyään Comptel on osa Nokiaa.

Tarja Rantala
Client Executive, Knowit Solutions
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Haluatko että soitamme sinulle?

Kiitos! Soitamme sinulle mahdollisimman pian.

Alkuun