Taustaa

Raha-automaattiyhdistys (RAY) tarjoaa verkkopalveluissaan, peliautomaateilla sekä pelikeskuksissa kuluttajille jännitystä ja pelielämyksiä.

Pelitoiminnan kautta kerätyt varat jaetaan vuosittain eri järjestöille ja projekteille, joiden tavoitteina on suomalaisen kansanterveystyön tukeminen. Tukea hakevat ja saavat tuhannet järjestöt joka vuosi.

Tuen hakijat ja ehdotetut avustukset julkaistaan RAY:n verkkopalvelussa. Avustuspäätöksen jälkeen julkaistaan lopullinen lista tukien saajista ja myönnetyt tuet. Molemmat edelliset julkaistaan erillisessä avustustietokannassa, siten sen käyttö ei vaikuta RAY:n varsinaisen ray.fi-verkkopalvelun hakuihin tai puhelinpalveluihin.

Avustusehdotuksesta ovat kiinnostuneita paitsi avustusta hakeneet organisaatiot, myös näiden jäsenet ja työntekijät, näiden organisaatioiden tuen kohteena olevat henkilöt ja ryhmät sekä lehdistö. Myös muut avustuksia myöntävät tahot sekä esim. kunnat voivat saada hyödyllistä lisätietoa avustustietokannasta.

Avustusehdotuksen julkistuspäivänä ja lopullisten tukien myöntämispäivänä RAY:n avustustietokannassa käy poikkeuksellisen suuri kävijämäärä, mikä asettaa korkeat vaatimukset sivuston kuorman kestolle.

Uudistuksen tavoitteet

RAY:n avustustietokannan aikaisempi ratkaisu oli tullut tiensä päähän. Vanhoilla palvelimilla oleva ratkaisu oli teknisistä ja myös toiminnallisista syistä uudistettava. Tämä oli perimmäinen syy uuden palvelun rakentamisprojektille. Uudistuksen suunnittelulle asetettiin myös muita tavoitteita:

• Uuden ratkaisun tulisi vähentää manuaalista työtä, jota jouduttiin vanhassa ratkaisussa tekemään
• Käyttäjien edellyttämä parempi käytettävyystaso ja tiedonsaannin taso tulisi turvata
• Avustuksista kiinnostuneiden osapuolten palvelua ja avustusten jakamisen läpinäkyvyyttä tulisi parantaa
• Lisäksi haluttiin kartuttaa kokemuksia palvelujen toteuttamisesta pilviympäristöön

Uudistusprojektin laadunvarmistuksen kuului tarkistaa, että avustustietokannan kuorman kesto olisi riittävä.

Haaste kuormitustestauksessa

Koska sidosryhmille tarkoitetun verkkopalvelun tuli tarjota monipuolisesti tietoja sekä avustusehdotuksista että myönnetyistä avustuksista ja myös mahdollisuus ladata tiedot omalle koneelleen, oli kuormitustestauksen skenaarioissa huomioitava näiden vaatimusten täyttyminen.

Ratkaisussa tiedettiin lisäksi haasteena olevan hetkellisen erittäin korkean kuorman aiheuttama palvelimen ja liikenteen kapasiteetin varmistaminen ja toisaalta sovelluksen ja tietokantahakujen toimivuuden varmistaminen korkean kuorman tilanteissa. RAY:n palveluun kohdistuisi kyseinen korkea kuormituspiikki kaksi kertaa vuodessa, avustusehdotusten julkaisupäivänä ja avustuspäätösten julkaisupäivänä sekä näitä seuraavina päivinä. Tällöin arvioitiin käyttäjiä olevan kymmeniätuhansia. Palvelun kuormankeston tavoitetaso oli määritelty kahteenkymmeneentuhanteen (20.000 kpl) sivulataukseen minuutissa, joka varmasti kattaisi kovimmankin käytön ajanjakson. Muuna aikana palvelun käyttö todettiin normaaliksi.

Ratkaisu

RAY halusi varmistaa, että palveluun löytyy riittävä kapasiteetti tarjoamalla sitä pilvipalvelusta. Pilvipalvelujen toimivuus tuli kuitenkin todeta kuormitustestauksen avulla ennen ensimmäistä avustusehdotusten julkistusta. Kuormitustestauksen suunnittelijaksi ja toteuttajaksi valittiin Knowit.

Knowitin ratkaisu järjestelmän kuormankeston testaamiseksi sisälsi testauksen suunnittelun, testausratkaisun kehityksen, itse testien suorituksen sekä asiantuntija-analyysin testauksen tuloksista.

Testauskokonaisuus valittiin toteutettavaksi yhdistettynä ratkaisuna, jossa hyödynnettiin sekä Knowitin omia resursseja ja yhteyksiä että pilvipalvelua eri pilvipalvelutoimittajan ympäristöstä, kuin missä varsinainen avustusten tietokanta ja avustusten näyttösovellus sijaitsi. Testaus toteutettiin avoimen lähdekoodin välineellä. Testausvälinettä hallinnoitiin Knowitista käsin, ja pilvipalvelua käytettiin ympäristöresurssina.

Tulokset

Suorituskykytestauksen avulla varmistettiin, että palvelu kestää yli 21.000 sivulatausta minuutissa. Lisäksi testausratkaisu oli konfiguroitu varmistamaan kyseinen käyttäjämäärä raskaalla käyttäjä-profiililla.

Samalla todettiin, että sovelluksen kehitystyö oli onnistunut, käytettävyys oli aikaisempaa parempi ja hakujen toiminnallisuus ylitti vaatimukset, mistä myös kehitystyön tehnyt toimittaja sai kiitokset. Edellä esitetyin tuloksin järjestelmäkokonaisuuden suorituskyvyn todettiin täyttävän julkaisulle asetetut vaatimukset ja palvelu vietiin tuotantoon.

RAY:n asettama tavoite manuaalityön vähenemisestä toteutui myös projektin myötä. Testaus ja ympäristön käyttöönotto oli erittäin onnistunut. RAY antoi suorituskykytestauksen suunnittelusta ja läpiviennistä Knowitille kiitettävät arvosanat.

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Tai soita +358 40 8496298

Haluatko, että soitamme sinulle?

Tai soita +358 40 8496298

Kiitos viestistäsi! Soitamme sinulle pikimmiten. Ystävällisin terveisin, Knowit Insight

Alkuun