Lähtökohdat

Syksyllä 2014 Helsingin kaupungin taidemuseo sulki ovensa yli vuoden kestävää suurta remonttia varten. Se oli oiva tilaisuus uudistaa myös museon brändi ja visuaalinen ilme. Uusi verkkopalvelu oli keskeinen osa helsinkiläisille tutun, kansainvälisesti tunnetun taidemuseo HAMin syntymää.  

Tasokkaasta näyttelytoiminnasta ja kaupunkilaisten arjessa läsnä olevasta julkisen taiteen kokoelmasta huolimatta museon brändi oli jäänyt suurelle yleisölle hahmottomaksi ja sekoittui usein Helsingin kaupunginmuseoon. Imagossa oli tiettyä virastomaisuutta. Mielikuvista haluttiin karistaa pölyt ja museo lanseerata uudestaan persoonallisena ja erottuvana kansainvälisenä toimijana.

Verkossa museon ongelmana oli laajan sisällön pirstaloituminen kaupungin verkkopalvelussa ja oman identiteetin puute. Tarvittiin yhtenäinen kokonaisuus, joka käyttäjälähtöisesti kokoaisi alleen museon koko toiminnan ja edustaisi samalla kansainvälisen tason ennakkoluulotonta suunnittelua. 

Fiilistele Helsingin kaupungin taidemuseon verkkosivuja!

Luova ratkaisu

Taustatyötä tehdessä huomattiin, että nykytaiteeseen keskittyvät museot olivat verkossa usein – hiukan yllättäen – konservatiivisia ja virastomaisia. HAMin haluttiin olevan jotain aivan muuta: leikkisä, helposti lähestyttävä, yllättävä ja tuoreella tavalla erilainen. Tämä ajatus pysyi strategisena johdattelijana suunnitteluprosessissa. Knowit ei halunnut suunnitella HAMille sivustoa, joka näyttäisi leimallisesti taidemuseon verkkopalvelulta.

Knowit halusi luoda jotain, joka näyttäisi ja tuntuisi juuri HAMilta.

Tavoitteena oli luoda sivusto, joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelisi HAMin palveluiden laajaa käyttäjäkuntaa erilaisissa ja ennalta tunnistetuissa käyttötilanteissa, kaikilla päätelaitteilla. Samalla se viestisi vahvan brändin omaleimaisuutta jokaisella pikselillä.  

Lopputulos

Sisällöltään laaja kokonaisuus suunniteltiin siten, että sivustokävijä löytää keskeiset asiat ensimmäisellä silmäyksellä ja osaisi tarvittaessa intuitiivisesti etsiä lisätietoja. Navigaatio ja rakenne suunniteltiin – osin tavanomaisista ratkaisuista poikkeaviksi – priorisoimalla tutkitusti yleisimpien käyttötilanteiden luomia tarpeita. 

Julkaisujärjestelmäksi valikoitui WordPress. 

Visuaalisessa suunnittelussa varmistettiin, että HAMille luotu uusi tunnistettava ilme on selkeästi läsnä jokaisessa näkymässä. Tunnusomaiset pinnat, värit ja liikkeet kulkevat toteutuksessa jatkuvasti mukana. Kehyksenä kaikkein tärkeimmälle – itse taiteelle.

Ota yhteyttä
Susanna Salomaa
Business Unit Lead

Alkuun