Mikä on Tableau?

Tableau on ohjelmisto, joka on suunniteltu meille kaikille, yksittäisestä käyttäjästä aina suurimpiin ja vaativimpiin tuhansien ihmisten ympäristöihin asti. Patentoitu teknologia ja laserin tarkka missio auttaa ihmisiä näkemään ja ymmärtämään dataansa.

Suorituskykyinen ja helppokäyttöinen

Tableau on turvallinen ja helppokäyttöinen analytiikka-alusta, joka kattaa kaiken dataan yhdistämisestä ja analysoinnista lisääntyneen tiedon hallittuun jakeluun ja vuorovaikutukseen. Se ei lukitse sinua yhteen vaihtoehtoon, vaan jättää aina mahdollisuuden valita paras mahdollinen ratkaisu.

Palvelumme

Visuaalinen analytiikka ja Tableau-asiantuntijapalvelu

Analytiikkakonsulttimme toteuttavat sovitusti tai yhdessä kanssasi yksittäisiä tehtäviä tai osakokonaisuuksia. Sertifioidun asiantuntijan avulla työ etenee nopeasti ja ketterästi. Yhdistämme datan, liiketoiminnan tarpeen sekä visuaalisen analysoinnin ja Tableau-osaamisen tulokselliseksi kokonaisuudeksi.

Tableau-käyttöönotot ja projektit

Ketterän kehityksen periaatteen mukaisesti toteutamme ratkaisua yhdessä jakso jaksolta kohti sovittua tavoitetta. Vastuullisen konsultin ylläpitämä ja priorisoima tehtävälista määrittää etenemisjärjestyksen ja vauhdin. Tehdyn työn jakson jälkeinen hyväksyntä ja seuraavan jakson työkokonaisuuden sopiminen pitää langat tiukasti käsissäsi.

Tableau käyttö- ja tukipalvelut

Varmistamme laajojen Tableau-ympäristöjen toiminnan tarkoituksenmukaisilla käyttö- ja tukipalveluilla.

Kehittämämme Tableau Server Governance Toolkit on laajojen enterprise-ympäristöjen hallintaan ja seurantaan tarkoitettu väline, jonka avulla ylläpitäjät varmistavat järjestelmän moitteettoman toiminnan ja hyvän loppukäyttäjäkokemuksen.

Tableau-koulutus

Tableau on helppokäyttöinen ja nopeasti omaksuttava väline. Suomen kokeneimpana Tableau-kouluttajana pystymme kuitenkin nostamaan sinut uudelle tasolle! TSIA:n kyselyn mukaan koulutetuista henkilöistä 68% käyttää tuotetta enemmän, 56% käyttää ominaisuuksia laajemmin ja 87% työskentelee itsenäisemmin.

Tableau-tuotteet

Tableau Desktop

Analytiikan tehokäyttäjille suunnattu työpöytäohjelmisto. Visuaalisen analytiikan voima yhdistettynä helppokäyttöiseen, käyttäjäkeskeiseen toimintaan, tuo vastaukset sinun ja kollegojesi ulottuville ajatuksen nopeudella.

Tableau Prep Builder

Tableau Prep Builder on visuaalinen ohjelmisto datan valmisteluun analysointia varten, jonka avulla dataan yhdistäminen ja datan yhdistely, muokkaus, puhdistus ja rikastus on helppoa ja intuitiivista myös ei-teknisille käyttäjille. Tableau Prep Conductorin avulla ajastat työnkulkusi luotettavasti ja turvallisesti.

Tableau Online

Tableau Online on analytiikkaratkaisu pilvessä. Voit julkaista näkymiä ja jakaa löydöksesi helposti. Voit kutsua kollegoitasi ja asiakkaitasi tutkimaan houkuttelevia visualisointeja, raportteja ja dashboardeja interaktiivisesti ja ajantasaisella datalla. Kaikki tämä helposti selaimella tai mobiililla.

Tableau Server

Tableau Server on BI-ratkaisu, joka mahdollistaa selain- ja mobiilikäyttöisen analytiikan. Se on mullistava vaihtoehto perinteisille hidastempoisille ja jäykille BI-järjestelmille. Näkymien ja dashboardien tekeminen ei vaadi ohjelmointia tai teknistä osaamista. Tableau integroituu olemassaolevaan arkkitehtuuriisi, on turvallinen, suorituskykyinen ja skaalautuva.

Tableau Accelerators by Knowit

Myyntianalytiikalla voidaan viitata myyntiprosessin eri osa-alueisiin. Olennaista on analysoida KPI:n tason lisäksi myös ajan myötä tapahtuvaa kehitystä, ajan myötä tapahtuvia muutoksia ja myyntisyklin eri osa-alueiden välistä erittelyä.

Tämän myynnin dashboardin avulla voit:

  • Analysoida myyntiprosessia ja ymmärtää parannusalueita, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoida myyntiponnistuksesi.
  • Kerätä ja analysoida tärkeitä tietoja, kuten luotujen liidien määrää, liidien muuntumisastetta asiakkaiksi, mahdollisuuksien keskimääräistä arvoa ja myyntisyklin kestoa.
  • Yhdistää korkean tason tiedot liidien tai tilaisuuksien tason tietoihin, jotta ymmärrät, mitä myyntisyklissäsi tapahtuu.
Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun