Autamme yritystäsi hyödyntämään ja rikastamaan Salesforce-dataa

Asiakkaasi tuottavat enemmän dataa kuin koskaan ennen. Siksi on tärkeää muuttaa tapaa, jolla yrityksesi kerää, analysoi ja jakaa liiketoiminnallesi kriittistä dataa. Yhdistämällä dataa CRM:stä, ERP:stä ja muista datasiiloista, voidaan luoda yhtenäinen kuva asiakkaasta, jotta myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelu- ja jopa backoffice-tiimisi saavat välittömästi tärkeää informaatiota käsiinsä. Kun analytiikka on saatavilla ja luonnollisena osana päivittäistä työnkulkua, tiimisi tekee parempia päätöksiä ja sitä kautta parempia liiketoiminnan tuloksia.

Vahvuutemme osa-alueittain Salesforce-ympäristössä:

 

  • Data
  • Analytiikka
  • Ennustava analytiikka
Henkilö työskentelemässä kahden tietokoneen ääressä

Data

Salesforce-data voidaan jakaa kahteen kategoriaan: dataa sisään ja dataa ulos. Tärkeää on ymmärtää, miten näillä kahdella tavalla voidaan luoda arvoa liiketoimintaan.

Vie dataa ulos, tai rikasta olemassa olevaa dataa

Operatiivisissa järjestelmissä tuotettua dataa tyypillisesti säilytetään erillisissä tietokannoissa, mikä luo datasiiloja. Jotta voit maksimoida Salesforceen sijoitetun pääoman tuoton, on tärkeää että Salesforce-dataa hyödynnetään myös Salesforcen ulkopuolella. Yhtä tärkeää on rikastaa Salesforce-dataa Salesforcen ulkopuolisella datalla, mikä parantaa käyttäjien päätöksentekoa.

Salesforce-datan avulla voidaan saada kattavampi kuva organisaation toiminnasta ja asiakkaista. Salesforce-dataa voidaan hyödyntää lukemattomilla tavoilla erilaisissa sovelluksissa, kuten tuote-/palvelukehityksessä, strategian luomisessa, ja niin edelleen. Datan ja analytiikan tuominen Salesforceen taas auttaa asiakastyötä tekeviä Salesforce-käyttäjiä saamaan 360-asteen kuvan asiakkaista ja sitä kautta parantamaan asiakaskokemusta.

Henkilö työskentelmässä tietokoneella

Analytiikka

Analytiikalla tarkoitetaan datan muuttamista hyödylliseksi informaatioksi, joka mahdollistaa parempia päätöksiä ja sitä kautta liiketoiminnan tuloksia. Analytiikkaa on erilaisissa muodoissa, kuten visuaalisessa tai operatiivisessa muodossa.

Näin hyödyt analytiikasta Salesforcessa

Analytiikka Salesforcen sisällä varmistaa, että Salesforce-käyttäjillä on kaikki tarvittava informaatio helposti ja nopeasti löydettävissä. Analytiikka tarjoaa Salesforce-käyttäijlle aivan uuden näkökulman. Analytiikka myös varmistaa, että Salesforceen syötettyä dataa hyödynnetään.

Rikastamalla Salesforce-objekteja tai tietokenttiä, voit tuottaa aivan uudenlaisia näkökulmia saatavilla olevaan tietoon. Tällöin järjestelmä ei ole pelkästään CRM, vaan ”asiakas 360-alusta”. Yhdistämällä Salesforcessa tuotettua dataa muiden operatiivisten järjestelmien datalla saat jotain mitä järjestelmät eivät itsessään voi tarjota.

Kädet kirjoittamassa kannettavan tietokeen näppäimistöllä

Ennustava analytiikka

Helppokäyttöisen analytiikan tuominen laajemmalle yleisölle luo kilpailuetua. Ennakoiva analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen (AI/ML) ovat olennainen osa Salesforce-analytiikkaa. Salesforcessa on oma AI/ML-moottori, Einstein Discovery.

Tänä päivänä AI ja ML ovat yhä merkityksellisempiä ja kaikki haluavat päästä käsiksi näihin ilmiöihin. Mallien määritys, konfigurointi, koulutus, testaus ja julkaiseminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Käyttämällä Salesforcen valmiita ratkaisuja, voit päästä paikasta A paikkaan B nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä.

Käyttämällä perusdatamalleja ja -objekteja perustana voit rakentaa ja kouluttaa malleja paljon nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. Tällä lähstymistavalla on rajoituksia, mutta ajatuksena ei ole saada markkinoiden tarkinta mallia, vaan tarpeeksi tarkka, jotta sinä voit tehdä tietoon perustuvia liiketoimintapäätöksiä.

Ota yhteyttä
Markku Haukijärvi
Client Executive, Knowit Solutions Oy
Ota yhteyttä
Ota yhteyttä

Alkuun